Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

4 tháng, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 733 nghìn tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 733,4 nghìn tỷ đồng, bằng 43,1% dự toán, tăng 10,1% so cùng kỳ năm 2023.

Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm ước đạt 733,4 nghìn tỷ đồng. Ảnh: internet
Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm ước đạt 733,4 nghìn tỷ đồng. Ảnh: internet

Thu ngân sách tháng 4 bằng 10,3% dự toán

Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng 4/2024 ước đạt 175,6 nghìn tỷ đồng, bằng 10,3% dự toán, bằng 94,4% mức thu bình quân tháng của quý I/2024.

Trong số thu trên, thu nội địa ước đạt 149,3 nghìn tỷ đồng, bằng 10,3% dự toán, bằng 93,2% mức thu bình quân tháng của quý I, chủ yếu do trong quý I đã tập trung thu vào ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận còn lại phát sinh quý IV/2023 và phần chênh lệch còn phải nộp theo quyết toán thuế năm 2023.

Thu từ dầu thô ước đạt 5,5 nghìn tỷ đồng, bằng 12% dự toán. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 20,8 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở tổng số thu thuế đạt 30,4 nghìn tỷ đồng, bằng 8,1% dự toán, bằng 101,6% mức thu bình quân tháng của quý I.

Trong tháng 4, cơ quan Thuế, Hải quan tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Ước tính số tiền miễn, giảm thuế, phí, lệ phí trong 4 tháng đầu năm khoảng 31 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, các đơn vị đã tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp tăng cường quản lý thu, phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn lậu thuế.

Trong đó, cơ quan Thuế đã kiểm tra, rà soát toàn bộ số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để xác định chính xác số doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh, số doanh nghiệp báo ngừng hoạt động; rà soát lập bộ thuế khoán, lệ phí môn bài; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thu thuế; mở rộng áp dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đến nay, toàn bộ 15.935 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc (đạt tỷ lệ 100%) đã thực hiện phát hành hoá đơn điện tử theo từng lần bán hàng.

Thu nội địa 4 tháng đầu năm đạt khá

Theo Bộ Tài chính, với số thu ngân sách tháng 4/2024 như trên, lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách nhà nước ước đạt 733,4 nghìn tỷ đồng, bằng 43,1% dự toán, tăng 10,1% so cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 629,9 nghìn tỷ đồng, bằng 43,6% dự toán, tăng 12,9% so cùng kỳ năm 20234. Bộ Tài chính cho biết, thu nội địa 4 tháng đầu năm đạt khá so dự toán chủ yếu do các doanh nghiệp đã tạm nộp 3/5 kỳ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận còn lại (gồm: kỳ quý IV/2023, kỳ quyết toán năm 2023, kỳ quý I/2024) nên thu thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 56,5% dự toán, thu cổ tức và lợi nhuận còn lại ước đạt 44,8% dự toán.

Bên cạnh đó, chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước đã nộp ngân sách nhà nước trên 31,8 nghìn tỷ đồng, đạt 175% so dự toán (18,2 nghìn tỷ đồng); thu từ xổ số kiến thiết ước đạt 51,1% so dự toán. Nếu loại trừ các nguồn thu này thì các nguồn thu còn lại 4 tháng đầu năm ước đạt khoảng 35,8% dự toán. 

Xét theo khoản thu, có 10/12 khoản thu đảm bảo tiến độ dự toán (trên 34% dự toán), trong đó thu từ 03 khu vực kinh tế (chiếm 50,9% dự toán thu nội địa) ước đạt 45,7% dự toán; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 45,1% dự toán; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết ước đạt 51,1% dự toán; thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước ước đạt 81,4% dự toán; thu khác ngân sách ước đạt 48,7% dự toán…

Riêng 02 khoản thu tiến độ thu đạt thấp so dự toán gồm: thu cấp quyền khai thác khoáng sản ước đạt 21,6% dự toán, bằng 78,8% so cùng kỳ; các khoản thu về nhà, đất ước đạt 25,7% dự toán, song vẫn có tăng trưởng 74% so cùng kỳ chủ yếu do một số địa phương đã tổ chức tốt công tác đấu giá đất, giao đất cho các dự án từ cuối năm 2023 và phát sinh số thu nộp ngân sách nhà nước đầu năm 2024.

Về số thu trên địa bàn, Bộ Tài chính cho biết ước tính có 25/63 địa phương thực hiện thu nội địa 4 tháng đạt trên 40% dự toán; 54/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ. 

Bên cạnh thu nội địa, thu từ dầu thô 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 21,2 nghìn tỷ đồng, bằng 46,2% dự toán, tăng 0,6% so cùng kỳ năm 2023. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 82,2 nghìn tỷ đồng, bằng 40,3% dự toán, giảm 5,7% so cùng kỳ năm 2023.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện trong bối cảnh tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá có thuế tính đến ngày 15/4/2024 đạt khoảng 40,4 tỷ USD, tăng 14,5% so cùng kỳ năm 2023. Mặc dù kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh nhưng số thu thuế ước giảm 3,3% so cùng kỳ, chủ yếu do thực hiện chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng một số mặt hàng nên trong 4 tháng đầu năm số thuế giá trị gia tăng giảm do thực hiện chính sách khoảng 5.500 tỷ đồng. 

Bạn cũng có thể thích
Dark mode