Hotline

0911.515.207

Quy định về trích lập, sử dụng quỹ tại ban quản lý dự án

29/07/2018

Việc sử dụng các quỹ thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ, ban QLDA chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng các quỹ; trừ thu nhập tăng thêm được chi từ quỹ bổ sung thu nhập và thực hiện việc chi trả thu nhập tăng thêm theo Khoản 2, Điều 18 Thông tư số 72/2017/TT-BTC nên phải thực hiện quyết toán chi thu nhập tăng thêm.

Tin tức mới

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Đối tác