Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Bình Phước: tuyên truyền pháp luật về lao động cho doanh nghiệp

Sáng ngày 22/11/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước đã tổ chức tuyên truyền, phố biến pháp luật về lao động, cho hơn 300 đại biểu là người sử dụng lao động và người lao động của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Chơn Thành và huyện Hớn Quản.

Lãnh đạo doanh nghiệp, phụ trách nhân sự, đại diện Ban chấp hành Công đoàn các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Chơn Thành và huyện Hớn Quản tham gia buổi tuyên truyền
Lãnh đạo doanh nghiệp, phụ trách nhân sự, đại diện Ban chấp hành Công đoàn các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Chơn Thành và huyện Hớn Quản tham gia buổi tuyên truyền
Thạc sỹ, luật sư Huỳnh Ngô Tịnh, đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh, truyền đạt các nội dung tại buổi tuyên truyền
Thạc sỹ, luật sư Huỳnh Ngô Tịnh, đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh, truyền đạt các nội dung tại buổi tuyên truyền

Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu đã được Thạc sỹ, luật sư Huỳnh Ngô Tịnh, đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh, phổ biến các quy định của pháp luật lao động: về quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động; hợp đồng lao động, tiền lương, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công, lãn công, xử phạt vi phạm hành chính về lao động… Đồng thời truyền đạt nâng cao năng lực đối thoại và kỹ năng thương lượng cho các bên trong quan hệ lao động; Tăng cường các hoạt động hỗ trợ để các bên tham gia có hiệu quả vào các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết lao động tập thể cho các doanh nghiệp…

Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Nguyễn Trọng Tiến, phát biểu tại buổi tuyên truyền
Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Nguyễn Trọng Tiến, phát biểu tại buổi tuyên truyền

Việc tập tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật về lao động cho lãnh đạo doanh nghiệp, phụ trách nhân sự, đại diện Ban chấp hành Công đoàn doanh nghiệp; Qua đó để thực hiện tốt Luật lao động trong doanh nghiệp. Góp phần thúc đẩy phong trào thi đua của đoàn viên và người lao động, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh giỏi.

Bạn cũng có thể thích
Dark mode