Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phản hồi 3 kịch bản xây đường sắt cao tốc Bắc – Nam

Bộ KH&ĐT đề nghị Bộ GTVT rà soát kỹ và hoàn thiện lại các kịch bản đầu tư phù hợp với điều kiện của Việt Nam, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

3 kịch bản xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam .
3 kịch bản xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam .

Ngày 29/11, Bộ KH&ĐT vừa có văn bản gửi Bộ GTVT để nêu ý kiến về đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam với 3 kịch bản xây dựng.

Kịch bản 1: Đầu tư xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đường đôi, khổ ray 1.435mm, dài 1.545km, tốc độ thiết kế 350km/h, tải trọng 17 tấn mỗi trục, chỉ khai thác tàu khách. Tổng vốn đầu tư khoảng 67,32 tỉ USD.

Theo Bộ KH&ĐT, kịch bản này không đáp ứng được yêu cầu theo chỉ đạo tại kết luận số 1290 của Ban cán sự Đảng Chính phủ và kết luận số 49 của Bộ Chính trị.

Kịch bản 2: Xây dựng mới tuyến đường sắt Bắc – Nam đường đôi, khổ ray 1.435mm, tải trọng 22,5 tấn mỗi trục, tốc độ thiết kế 200-250km/h, chạy tàu hàng tối đa 120km/h. Tổng vốn đầu tư khoảng 72,02 tỉ USD.

Bộ KH&ĐT nhận xét, kịch bản này đáp ứng được yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Chính trị, tuy nhiên lại không đúng với phương án kiến nghị của Hội đồng thẩm định Nhà nước.

Kịch bản 3: Đầu tư tuyến đường sắt Bắc – Nam đường đôi, khổ ray 1.435mm, tải trọng 22,5 tấn mỗi trục, tốc độ thiết kế 350km/h. Tổng vốn đầu tư dự án 68,98 tỉ USD.

Bộ KH&ĐT cho rằng kịch bản này không đáp ứng được yêu cầu theo chỉ đạo, thậm chí còn bất hợp lý khi phương án đầu tư có tốc độ thiết kế 350km/h nhưng tổng mức đầu tư dự án lại thấp hơn kịch bản 2 có tốc độ thiết kế 250km/h.

Liên hệ thực tiễn với kinh nghiệm quốc tế thì hiện nay trên thế giới chưa có tuyến đường sắt tốc độ cao nào có cấp tốc độ thiết kế 350km/h có thể vận tải hỗn hợp hành khách và hàng hóa“, Bộ KH&ĐT thông tin.

Bộ KH&ĐT đề nghị Bộ GTVT rà soát kỹ và hoàn thiện lại các kịch bản đầu tư đảm bảo có đầy đủ các thông tin để có các cơ sở xem xét, lựa chọn kịch bản đầu tư phù hợp với điều kiện của Việt Nam, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Bạn cũng có thể thích
Dark mode