Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Chơn Thành: Số hóa các thủ tục hành chính đạt trên 93%

Chiều nay 9-10, đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Bình Phước do ông Nguyễn Minh Quang, Giám đốc sở làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thị xã Chơn Thành về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực TT&TT.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước Nguyễn Minh Quang phát biểu tại buổi làm việc

Trong năm 2023, việc ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng được lãnh đạo cấp ủy và chính quyền các cấp trên địa bàn thị xã Chơn Thành quan tâm đẩy mạnh thực hiện. Trong năm 2023, thị xã đã bố trí kinh phí hơn 3,4 tỷ đồng phục vụ công tác chuyển đổi số và đầu tư cơ sở vật chất về công nghệ thông tin.

Lãnh đạo thị xã Chơn Thành kiểm tra hoạt động tại bộ phận một cửa về cải cách hành chính của Công an phường Thành Tâm

Công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ được triển khai thực hiện tốt. Tỷ lệ hồ sơ được số hóa, tiếp nhận, giải quyết trực tuyến ngày càng tăng, đáp ứng yêu cầu đề ra. Đến thời điểm hiện tại, số hóa các thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã đạt trên 93%. Đã có 53,31% người dân đăng ký định danh điện tử, 77.569 trường hợp nhập dữ liệu hộ tịch…

Tại buổi làm việc Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Bình Phước Nguyễn Minh Quang cũng đề nghị thị xã Chơn Thành cần tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực TT&TT; tiếp tục đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin và hệ thống truyền thanh thông minh. Phấn đấu có giải pháp thực hiện các tiêu chí về công tác chuyển đổi số theo đúng tiến độ, lộ trình của tỉnh đã đề ra.

Bạn cũng có thể thích
Dark mode