Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Chơn Thành: Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 99,9%

Chiều 26-12, UBND thị xã Chơn Thành tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thị Hải Vân phát biểu hội nghị

Trong năm 2023, UBND thị xã đã đầu tư hạ tầng về công nghệ thông tin và kinh phí phục vụ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Thị xã đã phối hợp với các đơn vị viễn thông thường xuyên rà soát, nâng cấp hoàn thiện hệ thống mạng trong các cơ quan nhà nước từ thị xã đến cấp xã để phục vụ chính quyền số trên địa bàn. Trên địa bàn thị xã đã thành lập Tổ công nghệ cộng đồng tại 70/70 khu phố, ấp đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ sở. Đến nay đã có 47.955/66.977 người dân đăng ký định danh điện tử mức độ 1, 2, đạt 71,60%.

Hỗ trợ thay đổi căn cước công dân cho người dân tại khu vực bến xe Chơn Thành

Cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Chơn Thành hỗ trợ cài đặt các ứng dụng cho người dân tại khu phố 6, phường Hưng Long

Hiện nay có 299 hộp thư điện tử công vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức sử dụng để trao đổi trong giải quyết công việc. Công an thị xã đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành nhập dữ liệu hộ tịch cho 77.569 trường hợp. Số dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 233/259 thủ tục hành chính. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình là 3.539/3.540, đạt 99,9%

công ty TNHH DKK

Bạn cũng có thể thích
Dark mode