Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Chủ tịch Quốc hội: Sẽ trả lương theo vị trí việc làm, không phải “sống lâu lên lão làng”

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tới đây sẽ trả lương theo vị trí việc làm, chứ không phải là “sống lâu lên lão làng”.

Làm việc xuyên nghỉ lễ, nghỉ Tết, xuyên cả nghỉ cuối tuần

Ngày 28/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội: Sẽ trả lương theo vị trí việc làm, không phải "sống lâu lên lão làng" - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, 2023 là một năm bận rộn, vất vả, nhưng cũng rất thành công của Quốc hội.

“Có được kết quả này có vai trò quan trọng của Văn phòng Quốc hội, với tính chất vừa là cơ quan phục vụ, vừa là cơ quan tham mưu tổng hợp”, Chủ tịch Quốc hội nêu.

Theo Chủ tịch Quốc hội, về số lượng kỳ họp của riêng năm 2023 đã bằng số lượng kỳ họp của nửa nhiệm kỳ Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng họp ngày, họp đêm. Riêng tiếp khách quốc tế là 251 cuộc.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, khối lượng công việc rất lớn, trong đó có nhiều việc khó, phức tạp, để lý giải cho câu hỏi rằng, “vì sao Nhà Quốc hội đến khuya vẫn sáng đèn”, làm việc xuyên nghỉ lễ, nghỉ Tết, xuyên cả nghỉ cuối tuần.

Bên cạnh đó, công tác đối ngoại của Quốc hội năm 2023 cũng rất sôi động và thành công. Đây là hoạt động có tính chất đối ngoại nhà nước nhưng cũng thể hiện sâu sắc tính chất đối ngoại nhân dân.

Nhấn mạnh và gợi mở thêm một số vấn đề, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bên trong của các đơn vị trực thuộc.

Trên cơ sở đó, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, phân công, phân nhiệm vụ cụ thể hơn gắn với xác định, xây dựng vị trí việc làm để hoàn thiện việc phân công, bố trí cán bộ.

“Đây là công việc để chuẩn bị cho triển khai thực hiện chính sách cải cách tiền lương, không làm không được”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tới đây chúng ta sẽ trả lương theo vị trí việc làm, chứ không phải là “sống lâu lên lão làng”. Cải cách tiền lương là cải cách căn bản và triệt để, chứ không phải chỉ là tăng lương. Cho nên, mỗi vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh cần tính toán hoàn thiện như thế nào, để sau đó tuyển dụng cán bộ phải theo vị trí việc làm.

“Đã theo vị trí việc làm là không có anh này chồng lên anh kia, tránh trường hợp việc của mình không làm, đi soi về người khác, hoặc việc chính của mình không làm, đi làm việc đâu đâu”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội: Sẽ trả lương theo vị trí việc làm, không phải "sống lâu lên lão làng" - Ảnh 2.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Văn phòng Quốc hội.

“Anh nào làm không được thì phạt, chứ không phải cào bằng”

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu, cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên – đây là công việc rất hệ trọng; chúng ta chống diễn biến, chống chuyển hóa là ở ngay cơ quan đầu não Trung ương; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật Nhà nước – đây là nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản công. “Là cơ quan chuẩn mực về giám sát, về xây dựng pháp luật, thì đừng để sai phạm trong vấn đề này”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Văn phòng Quốc hội tính toán, có giải pháp quan tâm hơn đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Cụ thể, cần nghiên cứu kỹ các chính sách trong Luật Nhà ở vừa được Quốc hội thông qua năm 2023, nhất là chính sách nhà ở xã hội. Cùng với đó, cũng cần xem xét vấn đề thanh toán việc làm đêm, làm thêm giờ như thế nào cho đúng chính sách, chế độ nhưng phải công bằng, công khai, minh bạch.

“Tới đây, trong chính sách tiền lương, ngoài lương chính, lương phụ, còn có 10% từ quỹ dưỡng liêm, áp dụng chung cho toàn quốc, phân bổ theo từng cơ quan và thủ trưởng được phép sử dụng 10% này; anh nào làm tốt sẽ có 10% dưỡng liêm, anh nào làm không được thì phạt, chứ không phải cào bằng”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết.

Bạn cũng có thể thích
Dark mode