Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Đầu tư xây dựng quốc lộ 15D, tỉnh Quảng Trị

Theo văn bản số 1136/TTg-CN ngày 21/11/2023, xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc đầu tư xây dựng quốc lộ 15D nối từ cảng biển Mỹ Thủy đến cửa khẩu quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

Về việc đầu tư xây dựng mới quốc lộ 15D đoạn từ quốc lộ 1 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đồng ý giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị làm cơ quan có thẩm quyền kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm toàn diện về thông tin, số liệu báo cáo, đề xuất và kiến nghị.

Về việc đầu tư nâng cấp, cải tạo quốc lộ 15D đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và thống nhất với 2 Bộ này đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí vốn đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Bạn cũng có thể thích
Dark mode