Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Điều động, bổ nhiệm Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về việc phân công, điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nam Định Lê Quốc Chỉnh trao Quyết định Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho đồng chí Khúc Mạnh Kiên.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nam Định Lê Quốc Chỉnh trao Quyết định Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho đồng chí Khúc Mạnh Kiên.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Va đã công bố Quyết định số 976-QĐ/TU, ngày 16/1/2024 của Ban TVTU về việc phân công, điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Theo đó, đồng chí Khúc Mạnh Kiên, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Trực thôi tham gia BCH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Nam Trực nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND huyện Nam Trực nhiệm kỳ 2021-2026 để phân công, điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ ngày 17/1/2024. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nam Định Lê Quốc Chỉnh phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khúc Mạnh Kiên.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nam Định Lê Quốc Chỉnh trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khúc Mạnh Kiên; đồng thời phát biểu nhấn mạnh, việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ là việc làm thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trước mắt và chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Khúc Mạnh Kiên là cán bộ được đào tạo cơ bản, từng kinh qua nhiều vị trí công tác và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Căn cứ điều kiện thực tế, Ban TVTU tin tưởng giao nhiệm vụ mới cho đồng chí Khúc Mạnh Kiên; đề nghị đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống của ngành Tuyên giáo; phát huy kiến thức, kinh nghiệm công tác; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập nâng cao trình độ; xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định Nguyễn Văn Va tặng hoa chúc mừng đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khúc Mạnh Kiên.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định Khúc Mạnh Kiên trân trọng cảm ơn các đồng chí Thường trực, Ban TVTU đã tin tưởng giao trọng trách mới.

Đồng chí hứa tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đồng thời sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên đáp ứng yêu cầu công việc và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban TVTU; sự hỗ trợ, giúp đỡ của tập thể lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhằm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao./.

Tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định tặng hoa chúc mừng.
Đồng chí Lưu Quang Tuyển, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nam Trực tặng hoa chúc mừng.

công ty TNHH DKK

Bạn cũng có thể thích
Dark mode