Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Điều kiện hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Bố của ông Nguyễn Tấn Sáu (TPHCM) là liệt sĩ. Gia đình của ông gồm có mẹ và 6 anh, chị, em. Mẹ của ông và 3 người anh đã chết. Một người anh đang định cư và có quốc tịch nước ngoài. Còn chị gái và ông sống ở Việt Nam.

Ông Sáu hỏi, anh trai của ông định cư nước ngoài có cần làm giấy ủy quyền để ông nhận trợ cấp thờ cúng liệt sĩ không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Khoản 6 Điều 28 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định, người được ủy quyền thờ cúng liệt sĩ hoặc cơ quan, đơn vị được giao thờ cúng liệt sĩ xác định như sau:

Trường hợp liệt sĩ còn thân nhân thì người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ là người được các thân nhân liệt sĩ ủy quyền bằng văn bản đảm nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ và nhận trợ cấp theo quy định của Pháp lệnh.

Như vậy, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản và có sự đồng ý của tất cả các thân nhân liệt sĩ.

Bạn cũng có thể thích
Dark mode