Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Gia Lai: Lập đoàn kiểm tra vụ làm dự án điện gió trên đất rừng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã lập đoàn kiểm tra Ban Thường vụ huyện ủy Kông Chro liên quan đến thu hồi đất có nguồn gốc từ diện tích rừng để làm điện gió.

Ngày 19/3, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã lập đoàn kiểm tra trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với Ban Thường vụ huyện ủy Kông Chro liên quan đến chỉ đạo thu hồi đất để thực hiện dự án điện gió triển khai trên địa bàn của huyện này.

Dự án điện gió triển khai tại huyện Kông Chro (Ảnh tư liệu Báo Giao thông).

“Việc kiểm tra này liên quan đến quá trình chỉ đạo của Ban thường vụ huyện ủy khi các dự án điện gió triển khai trên địa bàn. Trong đó, có việc dự án điện gió thực hiện tại các vị trí liên quan đến đất rừng trên địa bàn huyện Kông Chro”, nguồn tin cho biết.

Trước đó, năm 2022, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, công tác quản lý, bảo vệ rừng; quản lý sử dụng đất tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia Pa (trụ sở đóng ở huyện Kông Chro) và phát hiện hàng loạt sai phạm tại đơn vị này như: Có 1.731,8ha rừng tự nhiên bị phá, lấn chiếm để trồng cây nông nghiệp và làm dự án điện gió. Công ty không báo cáo kịp thời số liệu cho cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên tình hình vi phạm, giải pháp thu hồi đất, xử lý việc lấn chiếm đất rừng, gây thiệt hại về rừng.

Đáng chú ý, trong diện tích rừng tự nhiên bị phá, lấn chiếm có nguyên nhân là do các trụ điện gió xây dựng trên đất rừng tự nhiên. Cụ thể tại các móng trụ số: 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Tổng diện tích rừng tự nhiên bị mất do xây dựng đường giao thông và trụ điện gió là 3,305ha.

Được biết, căn cứ giai đoạn thanh tra và các nội dung thanh tra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia Pa, Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định cơ quan chức năng đã có 6 quyết định thu hồi đất để thực hiện các chương trình, mục tiêu của địa phương.

Trong số này chỉ có 1 quyết định liên quan đến dự án điện gió là Quyết định số 247 của UBND huyện Kông Chro về việc thu hồi đất để thực hiện một dự án nhà máy điện gió, diện tích thu hồi đất là 9,8531ha.

Bạn cũng có thể thích
Dark mode