Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Giá xăng, dầu tiếp tục được điều chỉnh tăng

Hôm nay 18/1 là thời điểm điều chỉnh giá xăng, dầu trong nước theo định kỳ của Liên Bộ Công thương-Tài chính. Trong kỳ điều hành hôm nay, xăng E5RON92 tăng 377 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 547 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 487 đồng/lít; dầu hỏa tăng 205 đồng/lít; chỉ duy nhất dầu madzut 180CST 3.5S giảm 307 đồng/kg.

Sau điều chỉnh của nhà điều hành, giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 21.418 đồng/lít (tăng 377 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.064 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 22.482 đồng/lít (tăng 547 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 20.194 đồng/lít (tăng 487 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 20.536 đồng/lít (tăng 205 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.508 đồng/kg (giảm 307 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Ở kỳ điều hành này, nhà điều hành quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (như kỳ trước), không trích lập Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu diesel và dầu hỏa. Không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Việc áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ đối với các mặt hàng tăng giá và không muộn hơn 15 giờ ngày 18/1 đối với mặt hàng giảm giá.

Bạn cũng có thể thích
Dark mode