Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Giải thể Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam vừa ký quyết định giải thể Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu trực thuộc Hội.

Tại công văn số 04/QĐ-HLGVN do Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền ký, Ban thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam quyết định giải thể Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam.

Theo đó, Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu được thành lập theo Quyết định số 276/QĐ-HLGVN ngày 27/11/2014 của Hội Luật gia Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở: Biệt thự số 04, Lô G khu nhà ở Ban Đảng Trung ương. Người đại diện theo pháp luật: ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng.

Lý do giải thể là hoạt động không hiệu quả, không thực hiện được chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu mà Hội Luật gia Việt Nam quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu ban hành kèm theo Quyết định số 291/QĐ-HLGVN ngày 11/12/2014 của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; đã bị đình chỉ hoạt động nhưng không có phương án khắc phục;

Thường xuyên không chấp hành chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của tổ chức theo quy định; vi phạm các quy định của Luật Báo chí và pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu; nội bộ mất đoàn kết.

Công văn nêu rõ, trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định này, Viện có trách nhiệm gửi quyết định đến các cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Viện và các đơn vị trực thuộc Viện, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, người làm việc trong tổ chức Viện.

Đồng thời, phải niêm yết công khai tại trụ sở làm việc chính của Viện và đăng báo địa phương hoặc báo hàng ngày của Trung ương trong 3 số liên tiếp về việc giải thể Viện.

Website của Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu.
Website của Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu.

Chậm nhất 45 ngày kể từ ngày có Quyết định này, Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu có trách nhiệm: Giải quyết xong việc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người làm việc tại Viện; giải quyết xong các hợp đồng đã giao kết; giải quyết xong các nghĩa vụ tài chính; thanh toán xong các khoản nợ và thanh lý tài sản (nếu có); giải quyết các vấn đề tồn đọng khác (nếu có).

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, Viện có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản với Hội Luật gia Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giải quyết xong các công việc đã nêu tại Quyết định này;

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Viện và các đơn vị trực thuộc Viện cho các cơ quan đã cấp giấy đó, nộp lại giấy phép sử dụng dấu và con dấu của Viện và các đơn vị trực thuộc Viện cho cơ quan công an nơi khắc dấu.

Đồng thời, đề nghị Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ, Ban nghiên cứu xây dựng và phổ biến pháp luật, Chánh Văn phòng Trung ương Hội, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 05/01/2024.

Trước đó, thông tin trên báo chí vào ngày 27/2/2019, Lê Hoàng Anh Tuấn – Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu đã xưng danh là Nhà báo quốc tế, Thạc sĩ Luật học, Tiến sĩ, Tổng Biên tập Tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác Quốc tế để về tổ chức buổi gặp mặt tại trường THPT Nghi Lộc 3 với tư cách là cựu học sinh của trường trước sự chứng kiến của một số lãnh đạo Hôi nhà báo Việt Nam, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An và các cán bộ, giáo viên cùng hơn 1.400 học sinh của trường.

Liên quan đến sự việc này, ngày 9/5/2019, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, đã ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu đối với “nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn và thành lập đoàn kiểm tra trách nhiệm của ông này.

Quyết định nêu rõ tạm đình chỉ chức vụ viện trưởng đối với ông Lê Hoàng Anh Tuấn trong thời gian đoàn kiểm tra của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam thực hiện kiểm tra cho đến khi Ban thường vụ Hội Luật gia Việt Nam có kết luận cuối cùng về vụ việc.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cũng đã có quyết định thành lập đoàn kiểm tra về trách nhiệm của viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu.

Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã xóa tư cách hội viên ông Lê Hoàng Anh Tuấn khỏi tổ chức này. Đồng thời, Học viện Báo chí tuyên truyền đã đưa ông này ra khỏi danh sách các giảng viên thỉnh giảng.

công ty TNHH DKK

Bạn cũng có thể thích
Dark mode