Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Hà Nội: Công bố chi tiết 2 đồ án quy hoạch khu dân cư huyện Đông Anh

UBND huyện Đông Anh vừa tổ chức hội nghị công bố công khai đối với 2 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu vực dân cư trên địa bàn xã Việt Hùng.

Hà Nội công bố chi tiết 2 đồ án quy hoạch khu dân cư thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh.

Hà Nội công bố chi tiết 2 đồ án quy hoạch khu dân cư thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh.

Cụ thể, 2 đồ án được công bố gồm:

Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư các thôn Đoài, thôn Trung, thôn Đông thuộc địa giới hành chính xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, nằm trong Quy hoạch phân khu đô thị GN đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, có diện tích khoảng 984.797m2, quy mô dân số 13.000 người;

Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư các thôn Lương Quán, thôn Gia Lộc, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh có diện tích khoảng 496.836m2, quy mô dân số khoảng 7.036 người.

Cả 2 đồ án có các chức năng sử dụng đất trong khu vực nghiên cứu bao gồm: đất công cộng đơn vị ở, đất cây xanh đơn vị ở, đất trường mầm non, trường Tiểu học, trường THCS, trường THPT, đất cơ quan, đất nhóm nhà ở xây dựng mới, đất nhóm nhà ở hiện có, đất bãi đỗ xe, đất di tích tôn giáo tín ngưỡng và đất đường giao thông.

Sơ đồ vị trí khu vực dân cư các thôn Đoài, thôn Trung, thôn Đông xã Việt Hùng, huyện Đông Anh

Xem thêm: “Đường Vành đai 4 Hà Nội tăng tổng mức đầu tư thêm gần 2.900 tỷ đồng” trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Theo đó các đồ án có mục tiêu Tuân thủ định hướng và cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đã được phê duyệt; Hình thành điểm dân cư đô thị hóa trên nguyên tắc bảo tồn cấu trúc không gian làng truyền thống ;

Đề xuất giải pháp khai thác có hiệu quả quỹ đất hiện có để bổ sung các thiết chế văn hóa, các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; bảo tồn các công trình kiến trúc, văn hóa, tôn giáo có giá trị; khai thác quỹ đất để phục vụ mục đích giãn dân, tái định cư tại chỗ và đầu giá tạo nguồn lực cho địa phương.

Xây dựng, bổ sung các thiết chế văn hóa, các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, các dự án và tạo lập cảnh quan hài hòa giữa các khu vực dự kiến phát triển đô thị với khu vực làng truyền thống (nếu có); khai thác quỹ đất để đấu giá tạo nguồn lực cho địa phương ; Xây dựng quy định quản lý theo Quy hoạch chi tiết xây dựng làm cơ sở pháp lý để các cơ quan chính quyền địa phương quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng theo Quy hoạch được duyệt. .

Bên cạnh đó, xây dựng, bổ sung các thiết chế văn hóa, các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, các dự án và tạo lập cảnh quan hài hòa giữa các khu vực dự kiến phát triển đô thị với khu vực làng truyền thống (nếu có); khai thác quỹ đất để đấu giá tạo nguồn lực cho địa phương; xây dựng quy định quản lý theo quy hoạch chi tiết xây dựng làm cơ sở pháp lý để các cơ quan chính quyền địa phương quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng theo quy hoạch được duyệt..

Bạn cũng có thể thích
Dark mode