Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Không đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông

Dự thảo mới nhất Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trình hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách (diễn ra từ ngày 26 đến 28-3) đã bỏ đề xuất lực lượng cảnh sát giao thông được trích tối thiểu 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước.

Cụ thể, tại Khoản 1, Điều 5 của dự thảo luật trình phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đề xuất quy định lực lượng cảnh sát giao thông được trích không thấp hơn 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước và không thấp hơn 30% khoản tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, tại dự thảo luật mới nhất, nội dung này đã không còn. Khoản 1 Điều 5 dự thảo này chỉ còn quy định huy động, sử dụng các nguồn lực để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; bảo đảm ngân sách, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị hiện đại, các điều kiện bảo đảm và nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của lực lượng trực tiếp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trước đó, tại phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho rằng nếu bổ sung nội dung này, Chính phủ phải có báo cáo đánh giá tác động, làm rõ tác động đến ngân sách nhà nước và tính phù hợp với các pháp luật có liên quan…

“Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định rõ tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước và phải được quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Việc đầu tư cho lực lượng cảnh sát giao thông, cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ là cần thiết. Nhưng, quy định như dự thảo là không thống nhất với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính”, người đứng đầu Ủy ban Pháp luật bình luận.

Báo cáo tiếp thu giải trình gửi phiên họp 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng – An ninh cũng đề nghị Chính phủ báo cáo làm rõ hơn đối với đề xuất trên.

Bạn cũng có thể thích
Dark mode