Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Kiến nghị nâng mức trợ cấp cho quân nhân tham gia kháng chiến có dưới 20 năm công tác

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị nâng mức trợ cấp cho quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác.

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên với nội dung: “Cử tri cho rằng mức trợ cấp hằng tháng của các đối tượng được hưởng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương là tương đối thấp. Cử tri kiến nghị quan tâm nâng mức trợ cấp này”.

Ngày 10/01/2024, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Việc quy định mức hưởng trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ đã được các bộ, ngành nghiên cứu kỹ, báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị cho chủ trương, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định, phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước và khả năng bảo đảm của ngân sách nhà nước; cân đối chung giữa các nhóm đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Mặt khác, căn cứ tình hình thực tế, từ năm 2009 đến nay, Chính phủ đã 12 lần điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng (trong đó, có đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg). Đây là sự quan tâm cố gắng rất lớn của Đảng, Nhà nước ta trong điều kiện kinh tế – xã hội đất nước hiện nay.

công ty TNHH DKK

Bạn cũng có thể thích
Dark mode