Hotline

0917.290.930

Định rõ diện mạo kinh tế 2019

06/09/2019

Đi qua gần 2/3 chặng đường của năm, diện mạo kinh tế 2019 đã được định hình khá rõ nét, với 11/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt mục tiêu đề ra. Không chỉ là tăng trưởng GDP, nhìn vào các chỉ tiêu được dự báo đạt và vượt kế hoạch năm cho thấy, bức tranh kinh tế 2019 tiếp tục được phủ các gam màu sáng.

Luồng sinh khí mới cho nền kinh tế

03/09/2019

Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô tháng 8 và 8 tháng cho thấy, kinh tế tiếp tục tăng trưởng tích cực hơn và đang tiến dần về đích năm 2019. Mặc dù vậy, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2019 sẽ không “làm khó” nền kinh tế. Vấn đề còn lại chỉ là, liệu kinh tế Việt Nam có thể tiếp tục tăng tốc trong năm 2020 không.

Cạnh tranh thu hút FDI ngày càng gay gắt

31/08/2019

Trước cuộc đua thu hút vốn đầu tư nước ngoài đang ngày càng gay gắt, những diễn biến mới của nền kinh tế trong tháng 8 cho thấy, nếu không nhanh chân, Việt Nam có thể sẽ thực sự hụt hơi.

8 tháng, 22,63 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

29/08/2019

8 tháng, đã có 22,63 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam. Trong khi vốn đăng ký mới và tăng thêm giảm khá mạnh, thì vốn đầu tư qua góp vốn, mua cổ phần vẫn tăng mạnh.

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Đối tác