Hotline

0911.515.207

Hoàn thiện cơ chế thanh toán dự án BT tại dự thảo Luật PPP

26/12/2019

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện cơ chế thanh toán dự án BT tại dự thảo Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư (dự thảo Luật PPP).

Trà Vinh đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư

25/12/2019

Việc tăng cường cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền kiến tạo và phục vụ người dân, doanh nghiệp đã góp phần quan trọng cải thiện môi trường đầu tư của Trà Vinh.

Cởi nút thắt khu vực tư để thúc kinh tế phát triển

12/12/2019

Cho rằng, tăng trưởng của khu vực tư nhân sẽ thúc đẩy tiến độ của Việt Nam trên con đường trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao, các đối tác phát triển khuyến nghị, Việt Nam nên tập trung cởi bỏ các nút thắt để có một khu vực tư nhân phát triển.

Lấy ý kiến góp ý của nhân dân cho dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)

25/11/2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hiện nay, quy định chi tiết cho hoạt động PPP mới chỉ dừng ở cấp Nghị định, chịu sự điều chỉnh của nhiều Luật (ngân sách Nhà nước, đầu tư, đầu tư công, bảo vệ môi trường, doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, đấu thầu...).

Tìm hướng mở trong đấu thầu dự án PPP

23/11/2019

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, ông Đặng Ngọc Nghĩa cho rằng, Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) vừa được Quốc hội thảo luận hạn chế tối thiểu việc chỉ định thầu, đấu thầu hạn chế, góp phần chấm dứt tình trạng thất thoát, lãng phí, đội vốn, tiêu cực, “chạy dự án” trong đầu tư PPP. Tuy nhiên, luật cần thêm hướng mở để thu hút tư nhân đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Tin tức mới

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Đối tác