Hotline

0917.290.930

Bộ Chính trị chính thức ban hành Nghị quyết về FDI

23/08/2019

Lần đầu tiên, Bộ Chính trị đã có một nghị quyết riêng về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

“Cởi trói” cho kinh tế chia sẻ

19/08/2019

Việc Chính phủ chính thức thông qua Đề án Thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ sẽ góp phần quan trọng “cởi trói” và mở đường cho sự phát triển của mô hình kinh tế chia sẻ ở Việt Nam.

Loay hoay xử lý doanh nghiệp FDI vắng chủ

16/08/2019

Lại có thêm chủ doanh nghiệp FDI bỏ trốn, khiến các cơ quan chức năng bị động và lúng túng trong xử lý. Trên thực tế, những vụ việc nhà đầu tư “bỏ của chạy lấy người” như KaiYang Việt Nam không phải là hiếm.

Chính phủ thúc hoàn thiện Nghị định về sử dụng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư BT

09/07/2019

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Thay đổi để đón dòng đầu tư mới

08/07/2019

Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, như CPTPP, EVFTA… đã được ký kết, mở ra cơ hội lớn để Việt Nam tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt là dòng vốn đầu tư có chất lượng.

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Đối tác