Hotline

0911.515.207

Việt Nam sẽ hồi phục tăng trưởng mạnh mẽ

27/05/2020

Phản ứng chính sách của Việt Nam đối với Covid-19 là rất đáng kể và sẽ giúp hồi phục tăng trưởng mạnh mẽ khi cuộc khủng hoảng lắng xuống. Khi các biện pháp được dỡ bỏ, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được dự báo sẽ hồi phục dần và đạt mức 7% vào năm 2021, nhờ sự hỗ trợ của các chính sách tài chính và kinh tế vĩ mô, các nền tảng kinh tế vĩ mô khá mạnh, sự hồi phục của nhu cầu hàng hóa và dịch vụ bên ngoài.

Thẩm định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư

25/05/2020

Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập báo cáo nghiên cứu khả thi do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định, làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt.

Điều chỉnh chỉ tiêu GDP để chủ động trong điều hành

19/05/2020

Chính phủ dự kiến điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế, trong đó có giảm mức tăng GDP để chủ động trong điều hành. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, đánh giá và dự báo sát nhất tình hình kinh tế - xã hội năm 2020.

Cố định tỷ lệ 50 – 50 trong chia sẻ rủi ro dự án PPP

15/05/2020

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) mới nhất quy định áp dụng đối với tất cả các dự án PPP cơ chế chia sẻ rủi ro 50 - 50. Về tỷ lệ, Chính phủ đề xuất theo hướng Nhà nước chia sẻ không quá 50% phần hụt thu và nhà đầu tư chia sẻ không thấp hơn 50% phần tăng thu.

Vấp đại dịch, kinh tế Việt Nam 2020 tăng trưởng bao nhiêu?

14/05/2020

Chính phủ quyết tâm đạt tăng trưởng GDP trên 5% trong năm nay. Đây là mức tăng trưởng hợp lý để đảm bảo các cân đối vĩ mô, nhưng vấn đề là làm sao để đạt được con số đó? Theo khẳng định của Thủ tướng, dù Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo, tăng trưởng GDP của Việt Nam chỉ đạt được 2,7% trong năm nay, nhưng chúng ta “không thể và không được” để tăng trưởng GDP quá thấp.

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Đối tác