Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Ký hiệu ‘TC’ có phải là đất ở?

Bà Trần Băng Thủy (Bà Rịa-Vũng Tàu) đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn xác định lại diện tích đất ở (chỉnh lý biến động) đối với thửa đất ở có vườn, ao trong cùng một thửa đất đang có nhà ở theo Luật Đất đai.

Hồ sơ đất đai bà Thủy gồm:

– Giấy chứng nhận đã đăng ký đất đai được UBND Phường 2, TP. Vũng Tàu xác nhận ngày 6/3/1992, diện tích 934 m2 là loại đất “TC” (thửa đất 334, bản đồ số 1);

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất được UBND thành phố Vũng Tàu cấp ngày 4/4/1992 (nhà trệt cấp 4, diện tích 63 m2);

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được UBND TP. Vũng Tàu cấp ngày 19/1/2009, diện tích 324,1 m2, trong đó 153 m2 đất ở và 171,1 m2 đất trồng cây lâu năm (thửa đất 26509.10.202, tờ bản đồ số 10).

Bà Thủy đang sử dụng đất ổn định. Bà Thủy hỏi, đối với diện tích đất bà đang ở và đang sử dụng, có vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở, thì diện tích 934 m2, loại đất “TC” được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đất đai ngày 6/3/1992, có được xác định là loại đất ở theo quy định hay không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo Quyết định số 56-ĐKTK ngày 5/11/1981 của Tổng cục Quản lý ruộng đất ban hành bản quy định về thủ tục đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước thì loại đất có ký hiệu chữ “T” được xác định là “Đất khu vực thổ cư” – là đất xây dựng trong các khu dân cư thành thị và nông thôn, trừ thổ canh, ao hồ, đường đi lại trong thôn xóm đã đo đạc tách ra; bao gồm: đất ở và đất xây dựng các công trình phục vụ lợi ích toàn dân trong các lĩnh vực văn hóa, y tế giáo dục, thể dục thể thao, nghỉ mát, du lịch; các trụ sở cơ quan, đoàn thể, tôn giáo, những kho tàng, cơ sở nông lâm nghiệp như chuồng trại chăn nuôi, trạm sửa chữa…

Từ ngày 1/10/1989, biểu thống kê diện tích đất đai được quy định lại theo Quyết định số 237/QĐ-LB ngày 3/8/1989 của Liên Tổng cục Quản lý ruộng đất và Tổng cục Thống kê.

Tuy nhiên, cả 2 loại văn bản nêu trên không có ký hiệu loại ruộng đất “TC”. Vì vậy, việc kết luận nội dung ký hiệu loại đất “TC” trên các loại giấy tờ, tài liệu về đất đai là loại đất gì phải dựa trên thực tế triển khai Chỉ thị số 299/TTg ngày 10/11/1980 tại địa phương.

Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị bà liên hệ với chính quyền địa phương để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

công ty TNHH DKK

Bạn cũng có thể thích
Dark mode