Hotline

0911.515.207

Lạng Sơn: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018- 2023

30/06/2018

(VINASME)- Ngày 29/6/2018, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2018 – 2023 với chủ đề “Đổi mới, hội nhập, sáng tạo, phát triển”.

Tham dự Hội nghị, về phía Trung ương có đồng chí Phạm Huy Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
Về phía địa phương có các đồng chí: Phạm Ngọc Thưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tô Hùng Khoa – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, gần 200 doanh nhân đại diện cho các doanh nghiệp trong tỉnh.
Ngoài ra có đại diện một số đoàn Hiệp hội/Hội Doanh nghiệp các tỉnh phía Bắc và một số cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương tham dự và đưa tin.
Đánh giá tổng quan về hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Đoàn Bá Nhiên – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa I cho rằng, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu do Đại hội lần thứ nhất đề ra. Hiệp hội đã phát triển toàn diện về mặt tổ chức, tăng cả số lượng và chất lượng hoạt động; trở thành cầu nối đáng tin cậy giữa doanh nghiệp hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước, với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; đã làm tốt công tác phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật đến hội viên và cộng đồng doanh nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chuyên môn cho các doanh nghiệp; tổ chức, động viên, phát động các doanh nghiệp hội viên tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, động viên, khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong sản xuất kinh doanh…
Về mục tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ tới, Đại hội xác định: Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và hoạt động của Hiệp hội; triển khai tích cực công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và các văn bản liên quan đến doanh nghiệp; tham gia đầy đủ các hội nghị, hội thảo, diễn đàn và tham gia phản biện góp ý vào các văn bản, cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp; hằng năm phối hợp tổ chức từ 3 đến 4 lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp; tổ chức tham quan, giao lưu, học hỏi, gặp mặt, đối thoại; phấn đấu thành lập mới 1 đến 2 chi hội doanh nghiệp cấp huyện, kết nạp thêm 100 đến 150 doanh nghiệp hội viên mới.

Đồng chí Phạm Huy Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Thay mặt Hiệp hội Trung ương, đồng chí Phạm Huy Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đánh giá cao những thành tích mà Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và đó là tiền đề để nhiệm kỳ tiếp theo phát triển ổn định. Đồng chí Phạm Huy Hùng đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cần phát huy những lợi thế của mình và tranh thủ sự ủng hộ của cơ quan quản lý đặc biệt là sự ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh từ đó triển khác nhiều việc để hỗ trợ cho doanh nghiệp nhiều hơn. Đối với các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần phát huy tính liên doanh, liên kết tạo ra sức mạnh tập thể để phát triển bền vững hơn. Cũng tại Hội nghị lần này, đồng chí Phạm Huy Hùng mong rằng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh hỗ trợ và tạo điều kiện hơn nữa để Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là mái nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh.

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy,Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã quan tâm đến Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trong thời gian vừa qua và đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp, doanh nhân và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đối với phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Đồng chí yêu cầu nhiệm kỳ tới, Hiệp hội cần lượng hóa rõ hơn các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ, khẩn trương hoàn thiện điều lệ, các quy chế để Hiệp hội hoạt động nền nếp, hiệu quả, phù hợp; xây dựng chương trình hành động toàn khóa, kế hoạch cụ thể từng năm để triển khai thực hiện. Cùng đó làm tốt công tác phát triển hội viên; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức hoạt động, xây dựng Hiệp hội ngày càng vững mạnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; phát huy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo; không ngừng nâng cao trách nhiệm xã hội và đạo đức, văn hóa kinh doanh. Tích cực xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có đủ năng lực, trình độ để quản lý, điều hành doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tranh thủ sự giúp đỡ của các hiệp hội trung ương, phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Doanh nghiệp các tỉnh, thành phố, các hội doanh nghiệp trong tỉnh để tạo sự kiên kết chặt chẽ trong hoạt động…
Đại hội bầu Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 41 thành viên, ông Đoàn Bá Nhiên, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp khóa I tái cử Chủ tịch khóa II.


Tại đại hội, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh do có thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Đồng chí Phạm Huy Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tặng Bằng khen của Hiệp hội Trung ưng cho 12 cá nhân xuất sắc.

Để biểu dương những thành tích của các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác hội nhiệm kỳ 2012 – 2017, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã có quyết định tặng thưởng Bằng khen cho 12 cá nhân xuất sắc.
Thế Hiển

Cùng chuyên mục

Lạng Sơn: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018- 2023

30/06/2018

(VINASME)- Ngày 29/6/2018, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2018 – 2023 với chủ đề “Đổi mới, hội nhập, sáng tạo, phát triển”.

Tin tức mới

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Đối tác