Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Nhà nước chỉ mua điện mặt trời mái nhà với giá 0 đồng

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển điện mặt trời mái nhà để tự sản tự tiêu. Phần dư thừa có thể phát lên lưới nhưng Nhà nước chỉ mua với giá 0 đồng.

 Điện mặt trời mái nhà

Điện mặt trời mái nhà

Ngày 7-12, Bộ Công thương cho biết, đang lấy ý kiến của các cá nhân, cơ quan, tổ chức cho dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà.

Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân khi đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà được sử dụng tại chỗ, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác, không hoạt động kinh doanh mua bán điện.

Tuy nhiên, dự thảo đề xuất cho phép tổ chức, cá nhân lựa chọn phát hoặc không phát sản lượng điện dư của hệ thống điện mặt trời mái nhà vào hệ thống điện. Trường hợp phát sản lượng điện dư vào hệ thống điện thì Nhà nước ghi nhận sản lượng điện với giá 0 đồng.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở riêng lẻ sẽ không phải thực hiện việc phê duyệt, chấp thuận chủ trương đầu tư, không phải lập dự án đầu tư. Đây là nguồn điện chỉ sử dụng tại chỗ, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác và không hoạt động kinh doanh điện, không có yếu tố nước ngoài.

công ty TNHH DKK

Bạn cũng có thể thích
Dark mode