Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Quyết tâm cao để gỡ bỏ cảnh báo “Thẻ vàng” thủy sản trong năm 2024

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị các bộ, ngành liên quan cũng như các địa phương thể hiện quyết tâm cao để gỡ bỏ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2024; nhận thức rõ tầm quan trọng của việc gỡ được cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu về việc chưa tuân thủ đầy đủ quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành Thủy sản
Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành Thủy sản

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành Thủy sản. 

Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ, từ năm 2017, khi nhận cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Việt Nam đã nhận thức được những tác động tiêu cực của vấn đề này đối với phát triển ngành Thủy sản.

Thường trực Ban Bí thư chỉ rõ, cảnh báo “Thẻ vàng” dẫn đến hàng hóa, thủy sản xuất khẩu của Việt Nam đến châu Âu phải kiểm soát 100% (thay cho kiểm tra theo xác suất), từ đó, chi phí doanh nghiệp cũng tăng lên. Về lâu dài, nếu không gỡ bỏ được cảnh báo “Thẻ vàng” sẽ không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành Thủy sản nói riêng, và sự phát triển kinh tế của Việt Nam; đồng thời, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu ngư dân, người lao động có liên quan.

Trên tinh thần đó, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. Chỉ thị đã xác định đây là vấn đề quan trọng, cấp bách, lâu dài. Thường trực Ban Bí thư đề nghị các bộ, ngành liên quan cũng như các địa phương thể hiện quyết tâm cao để gỡ bỏ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2024; nhận thức rõ tầm quan trọng của việc gỡ được cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu về việc chưa tuân thủ đầy đủ quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Trong đó, trách nhiệm đầu tiên là các cơ quan, tổ chức, các địa phương có liên quan, các đội tàu cá, hợp tác xã, ngư dân, người lao động, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu. Bên cạnh xây dựng chính sách phát triển ngành Thủy sản thì các cấp ủy, chính quyền phải tăng cường kiểm soát các hoạt động thủy sản, nhất là việc đánh bắt thủy sản. Có cơ chế xử phạt, khen thưởng hợp lý để tạo đồng thuận trong Nhân dân cùng tham gia thực hiện tốt các nội dung quy định đã đề ra. Đồng thời, chú trọng chăm lo đời sống động viên bà con ngư dân vươn khơi bám biển, khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật. Có như vậy, ngành Thủy sản mới phát triển bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, đồng thời nâng cao vị thế, uy tín của chúng ta trên trường quốc tế.

Thường trực Ban Bí thư tin tưởng, dù còn nhiều thách thức, nhưng khi nhận thức đầy đủ, hành động quyết liệt thì có thể đạt được mục tiêu Chỉ thị của Ban Bí thư đề ra. Về lâu dài, cần quan tâm, cấu trúc lại nghề cá theo hướng minh bạch, trách nhiệm và bền vững; quan tâm tạo sinh kế phù hợp, nâng cao đời sống ngư dân, người lao động có liên quan; đồng thời phải có chính sách bảo tồn, phát triển nguồn lợi thủy sản lâu dài, trên cơ sở đó, nâng cao hình ảnh, vị thế, uy tín của Việt Nam.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị kịp thời biểu dương những cá nhân, cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời nhắc nhở những cá nhân, đơn vị chưa chấp hành nghiêm. Quá trình này cần chú trọng tạo sự đồng thuận, quan tâm hỗ trợ cuộc sống, động viên ngư dân, người lao động; bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của ngư dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo nội dung chủ yếu trong Chỉ thị số 32-CT/TW; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang báo cáo chương trình hành động thực hiện Chỉ thị của Ban Cán sự Đảng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương tham luận các giải pháp và kiến nghị, đề xuất để gỡ cảnh báo “Thẻ vàng”…

Bạn cũng có thể thích
Dark mode