Browsing Tag

tội phạm

Vì sao tội phạm ‘nhí’ lộng hành?

Theo Tiến sĩ Tâm lý học Nguyễn Thanh Nga, nếu như trước đây, tội phạm do trẻ vị thành niên gây ra chủ yếu là các tội ít nghiêm trọng, thì nay đã có một số vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Bà cũng cho rằng, trẻ vị thành niên…
Dark mode