Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Tạo thói quen xuất cấp hóa đơn khi đổ xăng dầu

Trong công điện hỏa tốc, Bộ trưởng Bộ Công thương đề nghị người tiêu dùng trên cả nước nên tạo thói quen đề nghị các cửa hàng bán lẻ xăng dầu xuất cấp hóa đơn bán lẻ theo từng lần bán mà Chính phủ đã quy định.

Tạo thói quen xuất cấp hóa đơn khi đổ xăng dầu
Người tiêu dùng nên yêu cầu xuất cấp hóa đơn khi đổ xăng dầu

Ngày 28-3, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã ký công văn hỏa tốc số 2036 gửi Tổng cục Quản lý thị trường và cục quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu do thời hạn triển khai đồng bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã đến sát nút (hạn chót 31-3-2024).

Bộ trưởng Bộ Công thương yêu cầu cơ quan quản lý thị trường phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia về kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu; tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trên địa bàn chấp hành đúng và đầy đủ các quy định về kinh doanh xăng dầu; thực hiện nghiêm túc quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, đặc biệt là lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.

Lãnh đạo Bộ Công thương cũng yêu cầu Tổng cục Quản lý thị trường chủ động phối hợp với cơ quan thuế và các lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh xăng dầu không thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử, kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 5-3-2024 và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Công thương yêu cầu các đơn vị tích cực tuyên truyền đến người tiêu dùng về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, yêu cầu xuất hóa đơn bán lẻ khi mua xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh.

Bạn cũng có thể thích
Dark mode