Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Thời gian thử việc không phải tham gia BHXH

Người lao động ký hợp đồng 2 tháng thử việc với công ty, trong hợp đồng thử việc có quy định hưởng 85% lương, nhưng không thể hiện lương đó đã bao gồm BHXH. Ông Nguyễn Bằng Đồng (Quảng Ninh) hỏi, trường hợp này, người sử dụng lao động có phải trả khoản tiền BHXH vào lương cho người lao động không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 24 Bộ luật Lao động năm 2019, Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2014 thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; trong thời gian thử việc thì người sử dụng lao động và người lao động không phải tham gia BHXH bắt buộc.

Tại Khoản 3 Điều 168 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Về vấn đề ông hỏi: Việc người sử dụng lao động có phải trả thêm một khoản tiền tương đương mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN cho người lao động trong thời gian thử việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của BHΧΗ Việt Nam. Đề nghị ông liên hệ cơ quan quản lý nhà nước về lao động nơi công ty đóng trụ sở hoạt động để được giải đáp.

công ty TNHH DKK

Bạn cũng có thể thích
Dark mode