Hotline

0911.515.207

Ông Vương Đình Huệ: ‘Hà Nội phải tạo ra chuyển biến người dân thấy được’

14/01/2021

Tiếp tục kiểm soát Covid-19 và tạo ra những chuyển biến về dân sinh mà người dân nhìn thấy được..., là những ưu tiên của Hà Nội trong năm 2021. Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII đặt ra yêu cầu "tạo cho được chuyển biến căn bản đối với các vấn đề dân sinh cấp bách". VNE phỏng vấn Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ xung quanh nội dung này.

Ông Vương Đình Huệ: ‘Hà Nội phải tạo ra chuyển biến người dân thấy được’

14/01/2021

Tiếp tục kiểm soát Covid-19 và tạo ra những chuyển biến về dân sinh mà người dân nhìn thấy được..., là những ưu tiên của Hà Nội trong năm 2021. Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII đặt ra yêu cầu "tạo cho được chuyển biến căn bản đối với các vấn đề dân sinh cấp bách". VNE phỏng vấn Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ xung quanh nội dung này.

MTTQ yêu cầu ‘không hứa hẹn’ với ứng viên trong bầu cử Quốc hội

13/01/2021

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN yêu cầu các thành viên "không để tình riêng xen vào việc chung" khi hiệp thương giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội. Sáng 13/1, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chủ trì Phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

TP HCM kiến nghị tăng hơn 3.600 biên chế công chức

12/01/2021

UBND TP HCM đề xuất Trung ương cho tăng biên chế công chức năm 2021 từ hơn 7.100 lên 10.700 người do số biên chế của thành phố hiện thiếu rất nhiều. Nội dung trên được đề cập trong văn bản UBND TP HCM vừa gửi Bộ Nội vụ khi báo cáo sử dụng biên chế sự nghiệp trong các cơ quan nhà nước và các hội có tính chất đặc thù của thành phố.

Tin tức mới

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Đối tác