Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Thưởng Tết Nguyên đán 2024 ở Đà Nẵng cao nhất hơn 1 tỷ đồng

  Ngày 25/12, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng vừa công bố tình hình tiền lương năm 2023 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn thành phố.

Thưởng Tết Nguyên đán 2024 ở Đà Nẵng cao nhất hơn 1 tỷ đồng
Khối doanh nghiệp dân doanh thưởng Tết Giáp Thìn cao nhất hơn 1 tỷ đồng.

Theo đó, tính đến ngày 25/12, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đà Nẵng nhận được báo cáo từ 116 doanh nghiệp trên địa bàn về kết quả tiền lương năm 2023, kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho người lao động.

Cụ thể, trong năm 2023, tiền lương cao nhất là 250 triệu đồng/tháng thuộc khối doanh nghiệp dân doanh; tiền lương thấp nhất 4,16 triệu đồng/tháng.

Còn về tiền thưởng Tết Dương lịch năm 2024, đối với các công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng cao nhất 34 triệu đồng, thấp nhất 300 nghìn đồng.

Với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng Tết dương lịch 2024 cao nhất hơn 21,4 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng; thưởng Tết Âm lịch cao nhất 150 triệu đồng, thấp nhất 500.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng Tết dương lịch 2024 cao nhất 10 triệu đồng, thấp nhất là 50.000 đồng; thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cao nhất hơn 1,047 tỉ đồng, thấp nhất 200.000 đồng.

Với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tiền thưởng Tết dương lịch 2024 cao nhất là hơn 157 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng; thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là hơn 311 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng.

Bạn cũng có thể thích
Dark mode