Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

TPHCM ra mắt Trung tâm Hành chính công đầu tiên

Ngày 11/11, UBND TP Thủ Đức ra mắt Trung tâm Hành chính công, đây là Trung tâm Hành chính công đầu tiên của TPHCM.

Lãnh đạo UBND TPHCM và TP Thủ Đức cắt băng khánh thành Trung tâm Hành chính công.

Trung tâm hành chính công đặt tại TP Thủ Đức sẽ thực hiện chức năng tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả một số thủ tục hành chính của người dân TP Thủ Đức và TPHCM.

Trung tâm Hành chính công TP Thủ Đức có chức năng: Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi, chức năng quản lý của UBND; hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND giải quyết và trả hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

Trung tâm cũng thực hiện chức năng theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo phân công của UBND; tham mưu công tác cải cách hành chính; thực hiện kiểm soát, đề xuất các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của UBND và theo quy định, thu phí, lệ phí (nếu có).

Trung tâm Hành chính công có tổng cộng 37 công chức, gồm Giám đốc và 4 Phó Giám đốc. Tất cả công chức của Trung tâm được điều chuyển từ các đơn vị và phòng chuyên môn của TP Thủ Đức nhằm đảm bảo nhiệm vụ được liên tục, không bị gián đoạn.

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho biết, Trung tâm Hành chính công là mô hình mới, kỳ vọng phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp TP Thủ Đức và TPHCM khi liên hệ thực hiện các thủ tục hành chính.

công ty TNHH DKK

Bạn cũng có thể thích
Dark mode