Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Vùng 5 Hải quân khai mạc tập huấn 5 vũ điệu trong sinh hoạt tập thể

Sáng 18/3, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân tổ chức khai mạc tập huấn 5 vũ điệu trong sinh hoạt tập thể cho đội năm 2024. Đại tá Lê Văn Hưởng, Phó Chính ủy Vùng dự và chỉ đạo.

Vùng 5 Hải quân khai mạc tập huấn 5 vũ điệu trong sinh hoạt tập thể
Tiết mục vũ điệu niềm tin được thể hiện trong buổi khai mạc

Trong thời gian 4 ngày, các đồng chí là hạt nhân văn hóa, văn nghệ của các cơ quan, đơn vị trong Vùng được giới thiệu 5 vũ điệu gồm: Vũ điệu niềm tin, vũ điệu quân dân, vũ điệu hành quân, vũ điệu lính trẻ và vũ điệu hòa bình.

Vùng 5 Hải quân khai mạc tập huấn 5 vũ điệu trong sinh hoạt tập thể
Đại tá Lê Văn Hưởng phát biểu chỉ đạo

Đây là những vũ điệu mới, được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, phổ biến trong toàn quân nhằm bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật cách mạng Việt Nam, bản sắc văn hóa dân tộc; tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, vui tươi, phấn khởi, thu hút cán bộ, chiến sĩ tham gia, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và thể chất cho bộ đội.

Vùng 5 Hải quân khai mạc tập huấn 5 vũ điệu trong sinh hoạt tập thể
Các đại biểu tham dự khai mạc

Phát biểu khai mạc, Đại tá Lê Văn Hưởng nhấn mạnh: Những năm gần đây, dân vũ được sử dụng phổ biến trong các buổi giao lưu, sinh hoạt tập thể của người dân Việt Nam. Hoạt động này không chỉ trở thành trào lưu mà còn có ý nghĩa xã hội hết sức thiết thực, hữu ích, góp phần gìn giữ, quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, gắn kết cộng đồng, thể hiện sự phát triển trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và toàn xã hội.
Đồng chí Phó Chính ủy Vùng 5 Hải quân yêu cầu các học viên tham gia tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc nội dung giáo viên truyền đạt, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tính tập thể, đặc thù quân sự và tình hình thực tế của đơn vị; tạo bước phát triển mới, mạnh mẽ, thống nhất trong các buổi sinh hoạt múa, hát tập thể, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.
Sau tập huấn, các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân tiếp tục tổ chức phổ biến 5 vũ điệu trong sinh hoạt tập thể cho bộ đội.

Bạn cũng có thể thích
Dark mode