Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

300 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam

Với phương châm “Dân chủ – Đổi mới – Đoàn kết – Sáng tạo”, 300 đại biểu chính thức (trong đó 62% có trình độ trên đại học, 11 đại biểu dân tộc thiểu số, 104 đại biểu là chuyên viên cao cấp…) đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 84.000 đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã có mặt tại Hà Nội dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI.

Chiều 30/9, tại Hà Nội, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã tiến hành phiên làm việc thứ Nhất. 

 Đại biểu dâng hương và báo công tại Tượng đài Bác Hồ

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, Đại hội là diễn đàn chính trị quan trọng của đoàn viên, người lao động trong toàn khối. 300 đại biểu dự đại hội đại diện cho hơn 84.000 đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan Trung ương, các đoàn thể chính trị – xã hội, các doanh nghiệp Trung ương… 

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 – 2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023; bầu Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; góp ý các văn kiện trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. 

300 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 84.000 đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham dự Đại hội

Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, đóng góp trí tuệ để Đại hội thành công tốt đẹp; sáng suốt lựa chọn nhân sự dựa trên sở trường của từng cá nhân, đáp ứng Đề án nhân sự đã đề ra. 

Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng: Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội; trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; trình bày tóm tắt những kết quả chính đạt được nhiệm kỳ 2018 – 2023; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đối với nhiệm kỳ 2023 – 2028; định hướng thảo luận góp ý Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Trình bày Đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Quang cảnh Đại hội 

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V luôn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng thời xác định công tác chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động là mục tiêu hoạt động trọng tâm của công đoàn các cấp, trong nhiều năm qua.  

Công đoàn Viên chức Việt Nam luôn quan tâm chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực trong công tác tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến công chức, viên chức, lao động, tổ chức công đoàn và chăm lo cho đoàn viên, người lao động. 

Đoàn Chủ tịch Đại hội 

Hằng năm, gần 100% công đoàn cơ sở cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp công lập phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; trên 95% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động; gần 85% công đoàn cơ sở doanh nghiệp phối hợp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc để giải quyết kịp thời các kiến nghị của người lao động. 

Đến nay, có 46/57 (80,7%) công đoàn cơ sở doanh nghiệp đã ký Thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật như: hỗ trợ tiền ăn ca, xăng xe, nhà ở, chuyên cần, gửi trẻ, tặng quà, thưởng các ngày lễ, tết, thưởng tháng lương thứ 13, biểu dương, khen thưởng và tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động…

 Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội

Trước khi bước vào phiên làm việc thứ Nhất, các đại biểu đã tiến hành dâng hương và báo công tại Tượng đài Bác Hồ đặt trong khuôn viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh./.

Minh Châu

Theo Đảng Cộng Sản Việt Nam

Bạn cũng có thể thích
Dark mode