Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Báo chí đổi mới để chuyển từ đưa tin đơn thuần sang cung cấp tri thức

Sự thay đổi cơ bản ở đây là cần đầu tư nhiều hơn cho việc xây dựng – sản xuất nội dung chương trình, cũng như đầu tư vào hình thức, cách thức truyền tải thông tin, để nội dung báo chí đưa không chỉ là đưa tin mà còn cung cấp tri thức, kỹ năng.

Ngày 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị Tập huấn truyền thông về hội nhập UNESCO và ASEAN hướng tới nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho các cơ quan báo chí khi đưa tin về vấn đề hội nhập, đối ngoại của Việt Nam.

Hội nghị có sự tham dự của các phóng viên, biên tập viên chuyên trách về hội nhập quốc tế, ASEAN và UNESCO đến từ nhiều cơ quan thông tấn báo chí.

Hội nghị có sự tham gia của nhiều đại diện phụ trách ASEAN, UNESCO đến từ Bộ Ngoại giao chia sẻ, cung cấp nhiều thông tin chuyên sâu để phục vụ công tác đưa tin, bài, từ đó nâng cao chất lượng bài viết đưa tin về thông tin đối ngoại sâu, trúng và giúp các phóng viên, biên tập viên tự tin hơn khi đưa ra các phân tích, bình luận về công tác đối ngoại.

Báo chí đổi mới để chuyển từ đưa tin đơn thuần sang cung cấp tri thức- Ảnh 1.

Ông Triệu Minh Long phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ TT&TT) cho biết, hội nghị được tổ chức nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền, qua đó góp phần tiếp tục tăng cường hiểu biết cho người dân về công tác hội nhập quốc tế, ASEAN và UNESCO cũng như sự tham gia, đóng góp của Việt Nam.

Chia sẻ tại Hội nghị về hợp tác thông tin trong ASEAN, ông Triệu Minh Long cho biết, từ Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN do Bộ TT&TT chủ trì tổ chức vào tháng 9/2023, các Bộ trưởng Bộ TT&TT của ASEAN đã xác định được tầm nhìn công tác truyền thông đến 2035.

Đặc biệt, hội nghị đã thống nhất thông qua mục tiêu, cũng như xác định sứ mệnh mới của báo chí – truyền thông là phải chuyển từ đưa tin đơn thuần sang cung cấp tri thức cho người dân trong ASEAN.

“Sự thay đổi cơ bản ở đây là chúng ta cần đầu tư nhiều hơn cho việc xây dựng – sản xuất nội dung chương trình, cũng như đầu tư vào hình thức, cách thức truyền tải thông tin, làm sao để nội dung báo chí đưa không chỉ là đưa tin mà nó có khả năng đưa nội hàm, nội dung mang tính chất nâng cao tin tức, tri thức và kỹ năng cho người dân, đặc biệt là kỹ năng số”, ông Triệu Minh Long nhấn mạnh.

Khi chuyển từ đưa tin sang cung cấp tri thức, vấn đề lớn nhất đặt ra là các cơ quan báo chí – truyền thông, đặc biệt là báo chí chính thống, cần xác định vai trò, nhiệm vụ của mình thế nào trong bối cảnh cạnh tranh với các nền tảng xã hội xuyên biên giới.

“Đây cũng là một hướng mà ASEAN sẽ đẩy mạnh hợp tác trong giai đoạn 3 – 5 năm tới để hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm cho các cơ quan truyền thông truyền thống trong khu vực nhằm nâng cao khả năng sản xuất thông tin mang tính tri thức, đồng thời có thể cạnh tranh, phát triển một cách bền vững”, ông Long cho biết thêm.

Bạn cũng có thể thích
Dark mode