Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Bình Phước: Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nha Bích thị xã Chơn Thành gói Bánh chưng – Bánh tét trao tặng Gia đình chính sách.

Thực hiện theo Kế hoạch Tổ chức các hoạt động “Tết Quân – Dân” Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại xã Nha Bích do Ban Chỉ đạo vận động quần chúng liên ngành – Thị ủy Chơn Thành tổ chức với phương châm “Xuân đến với mọi nhà, xuân đến với mọi người”, “Nhà nhà đón Tết, người người có Tết”; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng chung sức chăm lo cho đồng bào nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách, gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nha Bích đã phối hợp với Ban ấp gói và nấu 250 Bánh chưng – Bánh tét trao tặng Gia đình chính sách,  hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ trên địa bàn xã Nha Bích và liên hoan ăn Tết cùng bà con Nhân dân xã Nha Bích vào ngày 03/02/2024 Tết Quân – Dân Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Qua đó, nâng cao tình đoàn kết Quân – Dân, mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy đảng, chính quyền địa phương với Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Một số hình ảnh minh họa:

Bình Phước: Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nha Bích thị xã Chơn Thành gói Bánh chưng – Bánh tét trao tặng Gia đình chính sách.

Bình Phước: Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nha Bích thị xã Chơn Thành gói Bánh chưng – Bánh tét trao tặng Gia đình chính sách.

Bình Phước: Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nha Bích thị xã Chơn Thành gói Bánh chưng – Bánh tét trao tặng Gia đình chính sách.

Bình Phước: Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nha Bích thị xã Chơn Thành gói Bánh chưng – Bánh tét trao tặng Gia đình chính sách.

Bình Phước: Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nha Bích thị xã Chơn Thành gói Bánh chưng – Bánh tét trao tặng Gia đình chính sách.

Bình Phước: Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nha Bích thị xã Chơn Thành gói Bánh chưng – Bánh tét trao tặng Gia đình chính sách.

Bạn cũng có thể thích
Dark mode