Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Bình Phước: Thị xã Chơn Thành tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

Sáng ngày 09/11/2023, Hội đồng đánh giá, phân loại sản phẩm thuộc chương trình “Mỗi xã một sản phẩm – OCOP” thị xã Chơn Thành tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Chơn Thành, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân loại sản phẩm OCOP thị xã khai mạc và chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện Sở Nông Nghiệp & PTNT; Sở Công thương; Sở y tế; Sở Tài nguyên và Môi trường Thành viên Hội đồng, các thành viên tổ giúp việc, cùng đại diện Lãnh đạo UBND các xã, phường có sản phẩm đăng ký, gồm UBND các xã Minh Lập, Nha Bích, Minh Thắng và phường Hưng Long và chủ thể tham gia OCOP.

Hội đồng đánh giá, phân loại sản phẩm OCOP thị xã.

Tại hội nghị, Các chủ thể có sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2023 giới thiệu 4 sản phẩm gồm: Sầu riêng của HTX Cây ăn trái Minh Lập (xã Minh Lập); Dưa lưới của HTX Nông nghiệp Dịch vụ Thương mại Nha Bích (xã Nha Bích); Cốm gạo truyền thống của Công ty TNHH MEDIFOOD.IO  và yến sào tinh chế của Công ty TNHH MTV Yến sào Nam Phú. Trong đó, Công ty TNHH MTV Yến sào Nam Phú là đơn vị đăng ký nâng hạng sản phẩm yến sào tinh chế từ 3 lên 4 sao, những đơn vị còn lại là chủ thể lần đầu tham gia. Các chủ thể đã chuẩn bị đầy đủ sản phẩm, mẫu sản phẩm, hồ sơ tài liệu liên quan đến sản phẩm. Các thành viên Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP thị xã đã nghiên cứu và xem xét kỹ sản phẩm để đánh giá và chấm điểm. Các sản phẩm được đánh giá có nhiều cải tiến về chất lượng, đa dạng về mẫu mã, bảo đảm điều kiện, quy định về tem, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Sản phẩm xuất phát từ nhu cầu đời sống Nhân dân, nguyên vật liệu đều từ sản phẩm nông nghiệp do người dân làm ra và sẵn có tại địa phương; đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng; nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa người Việt.

Các sản phẩm tham gia đánh gia.

Với vai trò Chủ tịch Hội đồng thẩm định, bà Nguyễn Thị Hải Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Chơn Thành cho biết: “Lần đầu tiên cấp thị xã tổ chức thành lập hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm theo Quyết định số 148. Đây là dịp để các HTX, Doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất trên địa bàn được tiếp cận và làm quen với việc xác định thương hiệu sản phẩm của mình làm ra nhằm góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đem lại giá trị kinh tế cao và góp phần vào việc từng bước hình thành các chuỗi liên kết sản xuất trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, cũng là cơ hổi để các địa phương tăng cường hiệu ứng tuyên truyền để góp phần thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm mang thương hiệu đặc trưng.”

Nhằm khắc phục những hạn chế, tăng cường chất lượng và giá trị sản phẩm, các thành viên Hội đồng cũng tiến hành góp ý xây dựng, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm đặc trưng địa phương trên thị trường. Đồng thời, đề nghị các chủ thể tiếp tục nỗ lực hoàn thiện hồ sơ, các sản phẩm sẽ được chuyển lên Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh để xét duyệt và cấp sao.

Kết quả thẩm định, dự kiến sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.
Bạn cũng có thể thích
Dark mode