Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Bộ Công thương đứng cuối bảng về chỉ số cải cách hành chính

Sáng 17-4, Bộ Nội vụ (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ) tổ chức hội nghị công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023 (PAR INDEX 2023) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, để đánh giá xác định PAR INDEX 2023, Bộ Nội vụ đã khảo sát hơn 89.000 phiếu, trong đó, có 39.765 phiếu của người dân, 49.458 phiếu điện tử khảo sát nhóm đối tượng là công chức, lãnh đạo, quản lý tại các bộ, địa phương và lãnh đạo các hội, hiệp hội.

Đây là một cuộc điều tra xã hội học có quy mô lớn, có tính toàn diện, đa dạng, đa chiều, tiếp cận đánh giá từ dưới lên trên, đánh giá cả bên trong và bên ngoài cơ quan, tổ chức.

Bộ Công thương đứng cuối bảng về chỉ số cải cách hành chính
Trụ sở Bộ Công thương

Theo Bộ Nội vụ, năm 2023, PAR INDEX các bộ, cơ quan ngang bộ có 2 nhóm điểm. Nhóm thứ nhất, đạt kết quả Chỉ số PAR INDEX trên 80%, bao gồm 14 đơn vị: Bộ Tư pháp; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ; Bộ TN-MT; Bộ NN-PTNT; Bộ Xây dựng; Bộ GTVT; Bộ TT-TT; Bộ LĐTB-XH; Bộ VH-TT-DL; Bộ GD-ĐT; Bộ KH-CN; Bộ KH-ĐT.

Nhóm thứ hai, đạt kết quả PAR INDEX dưới 80% gồm Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và Bộ Công thương. Bộ Tư pháp dẫn đầu bảng PAR INDEX 2023, đạt 89,95%, còn Bộ Công thương đứng cuối bảng xếp hạng với kết quả PAR INDEX 2023 đạt 78,03%, thấp hơn 11,92% so với đơn vị dẫn đầu.

Theo kết quả, có 10/17 đơn vị có PAR INDEX 2023 tăng cao hơn so với năm 2022, tăng cao nhất là Bộ Ngoại giao (+5,83%). Trong 7 bộ có kết quả PAR INDEX 2023 giảm hơn so với năm 2022 thì giảm nhiều nhất là Bộ KH-ĐT (-5,31%).

Đối với Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023 của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với kết quả đạt 92,18%.

Theo Bộ Nội vụ, từ năm 2012 đến nay, tỉnh Quảng Ninh có 6 lần đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính cả nước. Xếp vị trí thứ 2 là TP Hải Phòng, đạt 91,87% và cũng là năm thứ 4 liên tiếp Hải Phòng đạt kết quả chỉ số hơn 90%.

Bộ Nội vụ cho rằng, một số địa phương khác đã thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính, như: Hà Nội (91,43%, xếp thứ 3); Bắc Giang (91,16%, xếp thứ 4) và Bà Rịa – Vũng Tàu (91,03%, xếp thứ 5). Đứng cuối bảng xếp hạng là tỉnh An Giang, đạt 81,32%.

Theo Bộ Nội vụ, tỉnh An Giang đã có nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, một số nội dung cho kết quả khá tích cực như cải cách thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy.

Nhưng một số nội dung cải cách còn bộc lộ nhiều hạn chế, như: chậm công bố, công khai thủ tục hành chính; kỷ luật, kỷ cương hành chính một số nơi chưa nghiêm; còn khá nhiều nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2023 nhưng tỉnh An Giang chưa hoàn thành hoặc hoàn thành muộn so với quy định.

PAR INDEX 2023 ở cấp tỉnh được dựa trên kết quả đánh giá 8 chỉ số thành phần, gồm: chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; cải cách thủ tục hành chính; cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách tài chính công; cải cách chế độ công vụ; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Trong đó, chỉ số thành phần “Cải cách thủ tục hành chính”, địa phương đứng đầu là Hòa Bình (99,93%) và đứng cuối là Bạc Liêu, đạt 79,48%…

Bạn cũng có thể thích
Dark mode