Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Bộ Công thương ‘hỏa tốc’ chỉ đạo xuất hóa đơn từng lần bán lẻ xăng dầu

Bộ trưởng Bộ Công thương vừa có văn bản hỏa tốc đề nghị các tỉnh, thành phố thực hiện quy định về hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu theo quy định.

Văn bản nhắc lại chỉ đạo của Thủ tướng về việc xem xét xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31/3 không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử, kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào Nghị định 80 về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công thương đề nghị các thương nhân kinh doanh xăng dầu nghiêm túc chấp hành đúng quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu; lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, đặc biệt lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.

Hiện còn hơn 9.000 cửa hàng chưa thực hiện.

Trong công văn, Bộ Công thương cũng nhấn mạnh quá trình triển khai, nếu doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị có báo cáo và xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Để thực hiện việc xuất hóa đơn từng lần bán xăng dầu, Tổng cục Thuế cũng đã có công văn đề nghị cục thuế các địa phương thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, tăng cường kiểm soát việc phát hành hóa đơn sau mỗi lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu…

Việc xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng sau mỗi lần bán xăng dầu được coi là giải pháp giúp cơ quan thuế tăng cường kiểm soát việc phát hành hóa đơn và quản lý doanh thu với các đơn vị kinh doanh xăng dầu. Từ đó, nâng cao tính tuân thủ của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong việc kê khai, nộp thuế.

Đồng thời, ngăn chặn tình trạng gian lận trong kinh doanh xăng dầu, hạn chế thất thu ngân sách Nhà nước…

Căn cứ khoản 1 Điều 90 Luật quản lý Thuế quy định khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Cùng với đó, tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123 năm 2020 quy định thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho khách hàng là thời điểm kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán.

Người bán phải đảm bảo lưu trữ đầy đủ hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh, cá nhân kinh doanh và đảm bảo có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Bạn cũng có thể thích
Dark mode