Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện các quy hoạch ngành quốc gia lĩnh vực năng lượng và khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện các quy hoạch ngành quốc gia lĩnh vực năng lượng và khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hội nghị do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì, được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Bộ Công Thương và kết nối trực tuyến với các địa phương cả nước.

Tới dự Hội nghị có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương; đại diện các Tập đoàn, Tổng công ty năng lượng, khoáng sản và các hiệp hội ngành nghề; cùng các cơ quan thông tấn, báo chí. Cùng tham dự trực tuyến tại các địa phương trên cả nước có Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố, lãnh đạo Sở Công Thương và các Sở, ngành liên quan các địa phương.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị

Các quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng và ngành khai khoáng Việt Nam hiệu quả hơn, bền vững hơn phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, phù hợp với các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và khả năng thực tế của đất nước cũng như xu thế phát triển của quốc tế.

Các Quy hoạch cũng đề xuất một loạt cơ chế mới, gồm đa dạng hóa nguồn vốn, hình thức đầu tư, tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư trong lĩnh vực năng, chế biến khoáng sản.

Ông Nguyễn Ngọc Thành - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp trình bày tóm tắt nội dung Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản
Ông Nguyễn Ngọc Thành – Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp trình bày tóm tắt nội dung Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản, Bộ Công Thương đã khẩn trương triển khai xây dựng các Kế hoạch thực hiện các Quy hoạch. Sau nhiều vòng tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, các Kế hoạch thực hiện các Quy hoạch ngành quốc gia đã chính thức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cụ thể, Chính phủ đã ban hành các Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 23/4/2024 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản; Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 24/4/2024 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; và Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 25/4/2024 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia.

Ông Nguyễn Việt Sơn - Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than trình bày tóm tắt nội dung Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ông Nguyễn Việt Sơn – Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than trình bày tóm tắt nội dung Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Kế hoạch thực hiện các Quy hoạch đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp, phương thức, cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các hiệp hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp để triển khai thực hiện Quy hoạch đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, tối ưu, hiệu quả nguồn lực.

Ông Bùi Huy Sơn - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính trình bày tóm tắt nội dung Kế hoạch thực hiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia
Ông Bùi Huy Sơn – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính trình bày tóm tắt nội dung Kế hoạch thực hiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện các địa phương bày tỏ sự đánh giá cao đối với tinh thần làm việc trách nhiệm và khẩn trương của Bộ Công Thương trong triển khai các Quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt, đặc biệt đã tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai nội dung Kế hoạch thực hiện các Quy hoạch ngay sau khi Chính phủ ban hành, qua đó đồng hành với các địa phương, doanh nghiệp trong thực hiện hiệu quả các Kế hoạch, góp phần triển khai tốt 3 Quy hoạch ngành quốc gia quan trọng về năng lượng và khoáng sản.

Đại diện các địa phương cũng cam kết sẽ tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện các Quy hoạch hiệu quả trên địa bàn, đồng thời phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các Bộ, ngành để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai.

Các địa phương kết nối trực tuyến với Hội nghị
Các địa phương kết nối trực tuyến với Hội nghị