Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Đề xuất điện mặt trời mái nhà dùng thừa được bán lên lưới

Đề xuất này được ông Diên nêu tại cuộc họp báo cáo về dự thảo Nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà ngày 10/4, do Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, một trong những chính sách quan trọng để khuyến khích phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà là cho phép các nguồn điện này được liên kết và phát công suất dư thừa lên lưới điện quốc gia với mức giá theo thời điểm.

Bên cạnh đó, hỗ trợ lãi suất khi đầu tư thiết bị lưu trữ điện và cho phép lắp đặt không cần theo Quy hoạch Điện VIII cũng là điểm cần quan tâm khi làm chính sách cho loại hình này.

Là khu vực có nhiều khu công nghiệp, nhu cầu cao về lắp điện mặt trời mái nhà, ông Bùi Quốc Hoan, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam cũng cho rằng cần khuyến khích để doanh nghiệp trong khu công nghiệp lắp đặt thiết bị lưu trữ để chuyển phần điện không dùng hết thành nguồn điện nền sạch, sau đó phát lên lưới điện vào cao điểm buổi tối với mức giá phù hợp.

Đề xuất điện mặt trời mái nhà dùng thừa được bán lên lưới
Điện mặt trời không nối lưới được ưu tiên phát triển.

Với những vướng mắc trước đây về loại hình này, ông Đỗ Văn Năm, thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc kiến nghị, đối với các khu, cụm công nghiệp chỉ cần thẩm tra xác định độ an toàn của công trình hiện hữu khi lắp đặt thêm điện mặt trời mái nhà; Ban hành bộ hồ sơ mẫu, phân cấp cho địa phương và quy định rõ thời gian giải quyết…

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư điện mặt trời mái nhà là chủ trương nhất quán.

Phó thủ tướng cũng nêu rõ, điện tái tạo, bao gồm điện mặt trời mái nhà, điện gió ngoài khơi, điện sinh khối, điện rác… (cả các dự án xuất khẩu) không đưa lên lưới quốc gia sẽ được ưu tiên phát triển.

Vì thế, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu nghị định cần xác định rõ nội hàm, mục tiêu, phạm vi đối tượng là tổ chức, cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà theo hình thức tự sản, tự tiêu, không kinh doanh và có kinh doanh, từ đó đưa ra các cơ chế chính sách khuyến khích, quy định an toàn, phòng cháy, chữa cháy tương ứng.

Cụ thể, đối với hộ dân, công sở, tòa nhà văn phòng… lắp đặt điện mặt trời mái nhà để tự sản, tự tiêu, không kinh doanh thì xây dựng những bộ hồ sơ mẫu, đơn giản hóa tối đa thủ tục, trừ những công trình có yêu cầu đặc biệt về an toàn, phòng cháy, chữa cháy.

Còn những doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời mái nhà để sử dụng, đồng thời lắp đặt thêm thiết bị lưu trữ điện năng thì cần đưa ra mức giá hợp lý, cùng phương án hỗ trợ về tài chính, lãi suất, thuế…

Bộ Công thương cũng được yêu cầu nghiên cứu, đưa ra yêu cầu, điều kiện kỹ thuật, tiêu chí những nguồn điện mặt trời mái nhà cần kiểm soát chặt chẽ hơn, chính sách tài chính liên quan đến điện mặt trời mái nhà, trên tinh thần phân cấp tối đa cho địa phương.

Bạn cũng có thể thích
Dark mode