Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) vừa tổ chức lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam có 4 sản phầm được vinh danh tại giải Sao Khuê 2024 ở các lĩnh vực: Tài nguyên, năng lượng, bao gồm: Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) giành 02 giải Sao Khuê với 02 sản phẩm: Hệ thống Module Quản lý kỹ thuật hệ thống thông tin của EVN; Hệ thống thông tin quản lý, thu thập và khai thác dữ liệu đo đếm ranh giới đầu nguồn của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (MDMS EVN). Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội với sản phẩm “Quản trị nhân sự và chi trả lương tập trung tại EVNHANOI”; Tổng công ty Điện lực miền Bắc với sản phẩm “Phần mềm Quản lý máy biến áp”.

Phát biểu tại lễ trao giải thưởng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bùi Hoàng Phương nhận định, Sao Khuê là một trong những giải thưởng uy tín của ngành Công nghệ thông tin Việt Nam. Hơn 20 năm qua, giải thưởng đã ghi nhận những đóng góp to lớn của các doanh nghiệp, cá nhân trong quá trình phát triển công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam; tôn vinh các sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin Việt Nam có chất lượng, hiệu quả và được thị trường tin tưởng. Giải thưởng Sao Khuê đã góp phần thúc đẩy phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin.

Cụ thể, MDMS EVN là phần mềm ứng dụng nhằm xây dựng hệ thống ứng dụng trong môi trường số phục vụ hoạt động thu thập dữ liệu; lưu trữ và quản lý dữ liệu; xử lý và phân tích dữ liệu; khai thác dữ liệu; tích hợp dữ liệu đối với các dữ liệu giao nhận điện năng ranh giới đầu nguồn của EVN. Phần mềm nhằm đáp ứng các yêu cầu như: thu thập dữ liệu tại các điểm đo công tơ; lưu trữ và quản lý lượng dữ liệu lớn; xử lý và phân tích dữ liệu; khai thác dữ liệu phục vụ các nghiệp vụ quản lý sản lượng điện năng. Đồng thời, MDMS EVN có khả năng tích hợp các hệ thống ngoài EVN.

Sao Khuê 2024
EVNICT nhận giải Sao Khuê cho sản phẩm “Hệ thống thông tin quản lý, thu thập và khai thác dữ liệu đo đếm ranh giới đầu nguồn của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”

Hệ thống đang được áp dụng tại Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 02 đơn vị trực thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam là Công ty Mua bán điện và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, 09 Tổng công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn.

Sao Khuê 2024
Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho sản phẩm “Hệ thống Module Quản lý kỹ thuật hệ thống thông tin của EVN”

Phần mềm “Hệ thống Module Quản lý kỹ thuật hệ thống thông tin của EVN” được xây nhằm đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ về quản lý như: thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý thông tin tại trạm, quản lý phòng máy, thiết bị; theo dõi một cách trực quan, chi tiết hệ thống cáp quang, hệ thống mạng qua sơ đồ, bản đồ; xây dựng hệ thống báo cáo và dashboard hỗ trợ quản lý và điều hành nhanh chóng; thực hiện số hoá quy trình lập, trình, thẩm định, phê duyệt, giao, theo dõi thực hiện các nghiệp vụ phù hợp với lộ trình chuyển đổi số của EVN; phục vụ công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động quản lý kỹ thuật viễn thông và hạ tầng công nghệ thông tin tại các đơn vị.

Sao Khuê 2024
EVNHANOI nhận giải thưởng Sao Khuê 2024 cho sản phẩm sản phẩm “Quản trị nhân sự và chi trả lương tập trung tại EVNHANOI”.

Sản phẩm “Quản trị nhân sự và chi trả lương tập trung tại EVNHANOI” giải pháp công nghệ nhằm nâng cao năng lực quản trị nguồn nhân lực tại Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc. Từ đó bộ thống nhất một cơ chế chính sách quản trị nguồn nhân lực, cụ thể trong cơ chế trả lương, chế độ cho người lao động; điện tử hóa quy trình, nghiệp vụ trong quản trị nguồn nhân lực. Toàn bộ các hoạt động này được chạy trên nền tảng số, đảm bảo tính minh bạch, chính xác.

Sao Khuê 2024
Phần mềm Quản lý máy biến áp của  Tổng Công ty Điện lực miền Bắc được  nhận giải thưởng Sao Khuê

Các sản phẩm đạt giải Sao Khuê 2024 của các đơn vị trong EVN một lần nữa khẳng định quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà EVN giao trong quá trình chuyển đổi số.