Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Hàng loạt khách hàng phản ứng sau đơn từ chối trả tiền của Manulife

Nhiều khách hàng liên quan đến vụ gửi tiết kiệm tại Ngân hàng SCB nhưng lại bị “hô biến” thành Bảo hiểm nhân thọ của Manulife đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời thoả đáng về vấn đề xử lý giải quyết khiếu nại. Manulife Việt Nam còn bất ngờ phát thư từ chối hoàn tiền cho hàng loạt khách hàng.

công ty TNHH DKK

Bạn cũng có thể thích
Dark mode