Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2024, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, ở góc độ Ngân hàng Nhà nước, vấn đề là làm sao để duy trì lãi suất như hiện nay, giữ cho tỷ giá được ổn định. Đây là 2 yếu tố cơ bản nhất cùng với điều kiện tiếp cận tín dụng và vốn đầy đủ.

Về vấn đề vốn,theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, thanh khoản của các tổ chức tín dụng vẫn dồi dào. Doanh nghiệp nếu có dự án hiệu quả, đáp ứng điều kiện tín dụng tối thiểu chắc chắn sẽ được cho vay.

Ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động các biện pháp giao hạn mức tín dụng cho các ngân hàng thương mại. Theo đó, mục tiêu năm nay tín dụng sẽ tăng trưởng 15%. Trong trường hợp cần thiết và chỉ số kinh tế vĩ mô cho phép, hạn mức tín dụng có thể sẽ tăng thêm.

Lãi suất ngân hàng
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết điều hành lãi suất đòi hỏi phải hợp lý vì có liên quan tới chính sách tỷ giá.

Về lãi suất,hiện mức hiện nay đã rất thấp trong vài chục năm trở lại đây, nhất là các khoản vay mới. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, điều hành lãi suất đòi hỏi phải hợp lý vì có liên quan tới chính sách tỷ giá. Do đó, Ngân hàng Nhà nước đưa ra quan điểm là hạ lãi suất nhưng phải phù hợp bối cảnh kinh tế vĩ mô và áp lực lạm phát.

Ngân hàng Nhà nước khẳng định chưa đặt vấn đề điều chỉnh lãi suất dù tăng hay giảm. Thay vào đó sẽ duy trì lãi suất điều hành hiện nay và khuyến khích các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay, đặc biệt là ở các lĩnh vực ưu tiên.

Chính sách giãn, hoãn các khoản nợ doanh nghiệp chưa trả được sẽ kéo dài tới hết năm nay thay vì chỉ tới 30/6/2024 khi Ngân hàng Nhà nước sửa đổi Thông tư 02. Đồng thời, các ngân hàng thương mại sẽ tiếp tục triển khai các gói tín dụng ưu đãi, tạo ra các nguồn vốn ưu đãi cho doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo các ngân hàng thương mại ứng dụng công nghệ để giảm bớt chi phí cho doanh nghiệp. Đây được đánh giá là một yếu tố cấp bách.

Ngoài ra, các ngân hàng cũng đẩy mạnh tín dụng tiêu dùng, giải quyết cầu tiêu dùng, tồn kho ngay trong thị trường nội địa. Đồng thời, đẩy mạnh kết nối ngân hàng và doanh nghiệp.