Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Nhiều hạng mục của khu TĐC vượt giá trị được duyệt, Quảng Nam chỉ đạo làm rõ

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, làm rõ việc đầu tư thực hiện một số hạng mục của khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 1) vượt giá trị được duyệt.

Mới đây, ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký văn bản gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư (TĐC) Duy Hải, huyện Duy Xuyên (giai đoạn 1).

Nhiều hộ dân ở xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên vẫn chưa được chuyển đến khu tái định cư.
Nhiều hộ dân ở xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên vẫn chưa được chuyển đến khu tái định cư.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh (chủ đầu tư) tổ chức kiểm điểm, làm rõ việc đầu tư thực hiện một số hạng mục, công việc vượt giá trị được duyệt tại quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu TĐC Duy Hải (giai đoạn 1) và thực hiện quyết toán các hạng mục vượt tổng mức đầu tư khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để xử lý trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu, sau khi chủ đầu tư báo cáo giải trình, làm rõ trách nhiệm, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để xem xét, thống nhất chủ trương tăng tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu TĐC Duy Hải (giai đoạn 1) từ hơn 135 tỷ đồng lên hơn 139 tỷ đồng. Trong đó phần vốn tăng thêm hơn 4 tỷ đồng sử dụng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Bạn cũng có thể thích
Dark mode