Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Phê duyệt kế hoạch công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 163/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc về việc công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế.

viet-nam-han-quoc-2-2-9651-9987.png
Thực hiện công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Mục đích là nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định của hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc về việc công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế phù hợp với các nguyên tắc của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; hoàn thiện và tăng cường cơ chế phối hợp; giám sát và xác định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành có liên quan; công nhận giấy phép lái xe của phía Hàn Quốc, xử lý vi phạm..

Hiệp định giữa 2 Chính phủ về việc công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế được ký kết từ ngày 16-7-2023 và đã có hiệu lực từ ngày 23-7-2023.

Việc ký kết hiệp định nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân, nhất là nỗ lực mở rộng hợp tác về du lịch cũng như tăng cường các hoạt động giao lưu du lịch giữa hai nước, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế – thương mại.

Mỗi bên sẽ công nhận giấy phép lái xe quốc tế do bên kia cấp theo các hạng được quy định tại hiệp định với thời hạn tối đa 1 năm kể từ ngày công dân của bên kia nhập cảnh vào lãnh thổ bên mình, miễn là các giấy phép vẫn còn hiệu lực và được xuất trình với giấy phép lái xe quốc gia tương ứng…

công ty TNHH DKK

Bạn cũng có thể thích
Dark mode