Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Quy định mới về thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái ô tô

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 41 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Trong đó, Nghị định số 41 sửa đổi, bổ sung Điều 9 Nghị định 65 ngày 1/7/2016 về thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô.

Về hồ sơ cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, nghị định mới bổ sung thêm điểm – trường hợp bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử thì việc xuất trình, kiểm tra có thể thực hiện thông qua tài khoản định danh điện tử.

Quy định mới về thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái ô tô- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Về trình tự thực hiện để được cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, theo quy định mới, cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe lần đầu lập một bộ hồ sơ theo quy định gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến cơ sở đào tạo lái xe, thay vì gửi thẳng lên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe như trước.

Ở quy định mới, cơ sở đào tạo lái xe sẽ là đơn vị tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, bảo đảm các điều kiện đối với người tham dự tập huấn theo quy định và tổ chức tập huấn theo chương trình tập huấn về nghiệp vụ giáo viên dạy thực hành lái xe theo quy định của Bộ Giao thông vận tải (GTVT). Còn ở quy định cũ đơn vị tiếp nhận là Sở GTVT hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Cũng theo quy định mới, trong thời hạn không quá ba ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình tập huấn, cơ sở đào tạo có văn bản theo mẫu quy định và hồ sơ của cá nhân tham dự tập huấn gửi Sở GTVT đề nghị kiểm tra cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe bằng một trong các hình thức: Trực tiếp, bưu chính, văn bản điện tử.

Sở GTVT tiếp nhận danh sách do cơ sở đào tạo lập và hồ sơ cá nhân.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác, trong thời hạn hai ngày làm việc phải có văn bản nêu rõ nội dung, lý do đề nghị cơ sở đào tạo lái xe bổ sung đầy đủ, chính xác.

Trong thời hạn không quá năm ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định, tổ chức kiểm tra, đánh giá, trường hợp cá nhân không đủ điều kiện, Sở GTVT phải trả lời bằng văn bản cho cơ sở đào tạo và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn không quá ba ngày làm việc, kể từ ngày đạt kết quả kiểm tra, Sở GTVT cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe và trả trực tiếp cho cá nhân hoặc gửi qua đường bưu chính, vào sổ theo dõi. Trường hợp cá nhân không đạt kết quả, Sở GTVT phải thông báo bằng văn bản cho cá nhân.

Giáo viên dạy thực hành lái xe sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận trong các trường hợp có hành vi gian lận để được tham dự tập huấn và kiểm tra để được giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Cấp cho người không đủ một trong các tiêu chuẩn quy định; Do cơ quan hoặc người không có thẩm quyền cấp; Bị tẩy xóa, sửa chữa; Cho cơ sở đào tạo khác thuê, mượn để sử dụng nhưng không tham gia giảng dạy; hoặc cho tổ chức, cá nhân khác thuê, mượn để sử dụng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6 tới.

công ty TNHH DKK

Bạn cũng có thể thích
Dark mode