Hotline

0911.515.207

Phép thử một năm của thị trường chứng khoán phái sinh

11/08/2018

Nhà đầu tư đến với thị trường chủ yếu để đầu cơ, thay vì "phòng ngừa rủi ro" như mong muốn ban đầu của các nhà chính sách. Với cơ chế mở vị thế mua (long) và bán (short) tùy theo kỳ vọng, nhà đầu tư sẽ có cả lợi nhuận dù chỉ số sụt giảm.

Tin tức mới

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Đối tác