Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Tập đoàn Sovico đạt lợi nhuận 1.485 tỷ, vốn chủ sở hữu đạt 67.412 tỷ

Tập đoàn Sovico năm 2023 đạt lợi nhuận trước thuế là 1.485 tỷ VND, lợi nhuận sau thuế từ nguồn cổ tức từ khoản đầu tư là 894 tỷ, tổng thu nhập bao gồm cổ tức được chia bằng cổ phiếu đạt 2.379 tỷ VND.

Thông tin kết quả kinh doanh năm 2023 trên từ nguồn Công ty cổ phần Tập đoàn Sovico (Sovico Group). 

Tập đoàn tiếp tục mở rộng, với quy mô và chất lượng hoạt động của một tập đoàn đầu tư tư nhân đa ngành thuộc nhóm doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, hàng không, chuyển đổi số, năng lượng, phát triển đô thị, nghỉ dưỡng…

Tập đoàn đạt lợi nhuận trước thuế là 1.485 tỷ VND trong năm 2023, vốn chủ sở hữu đạt 67.412 tỷ VND. Bên cạnh lợi nhuận hợp nhất 1.485 tỷ VND, Tập đoàn ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế từ nguồn cổ tức từ khoản đầu tư là 894 tỷ, tổng thu nhập bao gồm cổ tức được chia bằng cổ phiếu đạt 2.379 tỷ VND trong năm 2023.

Tập đoàn Sovico đạt lợi nhuận 1.485 tỷ, vốn chủ sở hữu đạt 67.412 tỷ- Ảnh 1.

Tập đoàn Sovico (Sovico Group) đa ngành thuộc nhóm doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, hàng không, chuyển đổi số, năng lượng, phát triển đô thị, nghỉ dưỡng…

Tổng tài sản Tập đoàn đạt 187.408 tỷ VND. Tiền và các khoản tương đương tiền (bao gồm các giấy tờ có giá sẵn sàng để bán) cuối năm 2023 là 4.814 tỷ VND. 

Sự gia tăng về quy mô tài sản của Tập đoàn được ghi nhận từ cuối năm 2022 khi hợp nhất các hoạt động kinh doanh, tài chính, bảo hiểm, hàng không, phát triển đô thị vốn do Công ty cổ phần Sovico (Sovico Holdings) nắm giữ từ nhiều năm nay.

Mặt khác cũng ghi nhận, hệ số dư nợ vay bao gồm trái phiếu trên vốn chủ sở hữu (D/E) đến cuối năm 2023 là 0,44 lần giảm từ 0,9 lần vào cuối năm 2022, so với mức bình quân trên 3,5 của thị trường. 

Tập đoàn không vay ngân hàng, các khoản phải trả khác của Tập đoàn chủ yếu bao gồm nợ các cổ đông và trả đối tác được đối ứng với các khoản phải thu.

Các doanh nghiệp có vốn góp của Tập đoàn đều hoạt động ổn định, tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận theo chiến lược phát triển bền vững, thân thiện với môi trường và có trách nhiệm với cộng đồng. 

Các khoản thu nhập hoãn lại trong năm 2023 sẽ hiện thực hóa trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Trên nền tảng của triển vọng kinh tế Việt nam, với bức tranh kinh doanh tươi sáng của Tập đoàn đa ngành và các chỉ số tài chính tốt, năm 2024, Tập đoàn ưu tiên cho chiến lược phát triển bền vững (ESG), tiếp tục đầu tư vào những lĩnh vực then chốt.

công ty TNHH DKK

Bạn cũng có thể thích
Dark mode