Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Tiểu đoàn 563 kiểm tra bắn tập tổng hợp cho chiến sĩ mới

Ngày 26/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Tiểu đoàn 563, Vùng 5 Hải quân tổ chức kiểm tra bắn tập tổng hợp đạn thật súng tiểu liên AK bài 1 cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024.

Tại buổi kiểm tra, chiến sĩ mới thực hiện tư thế nằm, quỳ, đứng bắn các mục tiêu tương ứng gồm: Bia số 4, bia số 7 và bia số 8 ở cự ly 100m.

Tiểu đoàn 563 kiểm tra bắn tập tổng hợp cho chiến sĩ mới
Chiến sĩ mới thực hiện tư thế nằm bắn mục tiêu bia số 4.
Tiểu đoàn 563 kiểm tra bắn tập tổng hợp cho chiến sĩ mới
Chiến sĩ mới thực hiện tư thế quỳ bắn mục tiêu bia số 7.

Quá trình thực hành bắn đạn thật, chiến sĩ mới chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy, các quy tắc bảo đảm an toàn; vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng được huấn luyện, thuần thục yếu lĩnh động tác, bình tĩnh, tự tin tiêu diệt mục tiêu.

Tiểu đoàn 563 kiểm tra bắn tập tổng hợp cho chiến sĩ mới
Chiến sĩ mới thực hiện tư thế đứng bắn mục tiêu bia số 8.
Tiểu đoàn 563 kiểm tra bắn tập tổng hợp cho chiến sĩ mới
Chiến sĩ mới bắn đạt điểm 10 ở mục tiêu bia số 7.

Đợt bắn tập tổng hợp nhằm đánh giá kết quả huấn luyện, tư thế, yếu lĩnh động tác, khả năng thao tác, sử dụng vũ khí bắn trúng mục tiêu của bộ đội. Trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế để hướng tới đợt kiểm tra “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới vào trung tuần tháng 5 tới đạt kết quả cao nhất.

Kết quả kiểm tra: Bộ đội bắn đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

công ty TNHH DKK

Bạn cũng có thể thích
Dark mode