Hiện nay Trung tâm y tế huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang) hiện có tổng số giường bệnh theo kế hoạch là 213/180 giường, đạt 118% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Toàn huyện Vị Thủy hiện có 10/10 Trạm Y tế đạt chuẩn y tế quốc gia.

Trung tâm y tế huyện Vị Thuỷ
Trung tâm y tế huyện Vị Thuỷ

Năm 2023, Trung tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tỷ suất tăng dân số tự nhiên đạt 7,84%, đạt 120,6% kế hoạch; số bác sĩ/10.000 dân đạt 7,12/ 6,2 bác sĩ, đạt 114,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết; thực hiện lập bệnh án điều trị ngoại trú để giảm quá tải bệnh viện 405/292 đạt 138,7 % kế hoạch; thực hiện phân tuyến chuyên môn kỷ thuật 83,5/65 % theo phân tuyến kỹ thuật của bệnh viện hạng III công lập.

Với những nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tỷ lệ bệnh nhân hài lòng khi đến khám chữa bệnh ngày càng cao. Theo khảo sát năm 2023, tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân đạt 98/95%, đạt 103% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện cuối năm 2022 đạt 329 điểm, điểm trung bình 3.69, đạt mức chất lượng hạng tốt.

Trong hoạt động, Trung tâm y tế huyện Vị Thủy tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các phầm mềm trong quản lý khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, năm vừa qua Trung tâm đã đưa đi đào tạo 01 Bác sĩ chuyên khoa II, 07 Bác sĩ chuyên khoa I và đào tạo đại học 09 bác sĩ đa khoa về công tác phù hợp với vị trí việc làm. Đội ngũ y bác sĩ cũng tích cực nâng cao thái độ ứng xử ân cần, chuẩn mực với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, tạo sự thoải mái, hài lòng cho người bệnh.

Để nâng cao hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị, Trung tâm y tế huyện Vị Thủy đã quan tâm triển khai các kỹ thuật y tế mới, trong đó có 2 kỹ thuật mới trong nội soi tai – mũi – họng. Đồng thời, Trung tâm còn triển khai nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh, đã nghiệm thu 07 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và 01 sáng kiến ứng dụng kỹ thuật mới về ngoại khoa.

Thời gian tới, Trung tâm y tế huyện Vị Thủy đặt mục tiêu nâng số tổng giường bệnh kế hoạch lên 240 giường, tiếp tục làm tốt công tác y tế dự phòng, phấn đấu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường thực hiện thông tin, hướng dẫn cho người bệnh và tiếp nhận thông tin phản hồi. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh, cải thiện các điều kiện phục vụ người bệnh, nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân khi đến thăm khám bệnh.