Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Vùng 5 Hải quân sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847

Ngày 27/3, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết số 847 toàn diện, chặt chẽ, nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, sát chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Vùng 5 Hải quân sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847
Quang cảnh hội nghị

Nổi bật là Vùng đã làm tốt công tác quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của Kết luận số 01 và Nghị quyết số 847 cùng các văn bản liên quan. Các đơn vị đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, biện pháp giáo dục; tổ chức có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”; tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập các tác phẩm và đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Vùng đã tổ chức thành công cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, thứ 3; các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm; đồng thời, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tọa đàm, diễn đàn, hệ thống bảng tin, khẩu hiệu, truyền thanh nội bộ, mạng xã hội… làm cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Kết luận số 01 và Nghị quyết số 847. Từ đó, nâng cao trách nhiệm, giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới sát với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Đảng ủy Vùng đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp xây dựng Đảng; chấp hành nghiêm nguyên tắc, nền nếp sinh hoạt; đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là chi bộ trong lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm gắn với làm tốt công đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, thi đua-khen thưởng, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Vùng 5 Hải quân sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan chủ trì hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị đồng thời lưu ý cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01, Nghị quyết số 847 và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới. Trong đó, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; vai trò của các tổ chức, các lực lượng; phát huy tốt dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong đơn vị; tập trung xây dựng Đảng bộ Vùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Vùng vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, các tổ chức vững mạnh xuất sắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Dịp này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã khen thưởng 4 tập thể, 9 cá nhân đồng thời đề nghị Quân chủng Hải quân khen thưởng 2 tập thể và 2 cá nhân vì đã có thành tích tốt trong thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết số 847.

Bạn cũng có thể thích
Dark mode