Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Bình Phước: Tập huấn đảm bảo đo lường chất lượng về xăng dầu

Sáng ngày 6-12-2023 tại thị xã Chơn Thành, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Bình Phước đã tổ chức tập huấn “Đảm bảo an toàn đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu” cho 109 đại biểu là đại diện các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn các huyện, thị xã: Chơn Thành, Bình Long và Hớn Quản.

 

Bình Phước: Tập huấn đảm bảo đo lường chất lượng về xăng dầu
Ông Nguyễn Ngọc Lai, Trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở KH&CN tỉnh Bình Phước, phát biểu tại buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được tuyên truyền, phổ biến các nội dung: Thông tư 15 của Bộ KH&CN ngày 25/8/2015 quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Trong đó có nội dung quản lý đo lường đối với hoạt động nhập khẩu, sản xuất, pha chế, phân phối, vận chuyển, tồn trữ và bán lẻ xăng dầu; Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia và hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí. Trách nhiệm của doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh xăng dầu và cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan ở địa phương… Đồng thời phổ biến Nghị định 126, ngày 30-12-2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử.

Bình Phước: Tập huấn đảm bảo đo lường chất lượng về xăng dầu

Bình Phước: Tập huấn đảm bảo đo lường chất lượng về xăng dầu
Các cơ sở kinh doanh xăng dầu địa bàn các huyện, thị xã (Chơn Thành, Bình Long, Hớn Quản) tham gia buổi tập huấn.

Việc tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về đo lường và chất lượng đối với các tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo về đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; Qua đó góp phần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về xăng dầu ở trên địa bàn tỉnh.

Bạn cũng có thể thích
Dark mode