EVN sắp điều chỉnh giá điện?

Thủ tướng vừa phê duyệt Quyết định quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân thay thế Quyết định…
Dark mode